Mr Galahad

Archive for juni, 2009|Monthly archive page

Norska myndigheter har insett den Svenska galenskapen //Mr G

In Världen on 30 juni 2009 at 9:03

Norges datainspektion kräver nu att norska internetleverantörer raderar all personlig information inom tre veckor.

Jag ska erkänna att jag aldrig trodde att jag skulle se Norge som ett föregångsland vad det gäller nätintegritet, men det har man nu tydligt visat att man är.

Jag undrar vad som skulle hända Svea rike om alla som stödjer exempelvis Piratpartiet skulle emigrera till Norge? Det är ju trots allt i de allra flesta fall mycket IT kompetenta individer som med stor sannolikhet skulle föra riket långt framåt om en sisådär 4-5 år när de ska ut i arbetslivet. De som blir kvar skulle förmodligen inte kunna täcka behovet av IT kunnigt folk i landet och det skulle köra ned riket i något slags ”IT dark ages”.

Tänk er själva om i stort sett alla bilmekar försvann helt plötsligt, alla bilar som går sönder skulle alla få laga själva och jag vet att iaf jag inte fixar motorn (eller nåt annat heller) på min SAAB 93 turbo själv. 🙂

Reeespect Norge..

//Mr G

Nu ska vi inte längre hänga ut sexbrottslingar eller vad var det jag sa. //Mr G

In Världen on 26 juni 2009 at 11:17

I början av Kriminellt eran, dvs när den site som just nu är under polisutredning för brott mot PUL så lovordade flera dessa uthängningssiter och att det var bra att allmänheten varnades för de farliga sexbrottslingarna.
Att endast ca: 25% av dessa återfaller i sexualbrott verkar inte vara något att fästa sig vid, det viktiga och all överskuggande var att hänga ut de som dömts.

För några månader sedan övertogs siten av den grovt kriminella gruppen Original Gangsters och drivs iaf på papperet av dem istället och nu låter det så här.

På sajten som tagits över av Original Gangsters, OG, hetsar folk mot sexförövare i inläggen och hotar med våld – sexförbrytarna ska pinas, få sitt och slås ihjäl.

Om det växer fram ett sådant här hat mot sexbrottslingar cementeras bara problematiken med sexbrott. Det är verkligen skrämmande, säger Kjell-Åke Bjurkvist, debattör och sexbrottsoffer.

Efter Crime News avslöjande om att Original Gangsters tagit över sajten Kriminellt har diskussionerna om publiceringar av sexbrottslingar på nätet tagit en ny vändning. Kjell-Åke Bjurkvist, som själv utsatts för sexuella övergrepp hjälpte de gamla ägarna till sajten i början. Han är djupt kritisk till att Kriminellt nu drivs av yrkeskriminella och är oroad över vad konsekvenserna kan bli med de nya ägarna.

Det här är en besvikelse för många av oss och jag tycker att det är en skrämmande och farlig utveckling. Det är en hetsig ton på sidan och det känns som man underförstått håller på och uppviglar. Det här utsätter en mängd personer för onödiga risker, säger Kjell-Åke Bjurkvist.

I inläggen på sajten skrivs bland annat om en av männen; “skulle döda en sånt kräk ,,,långsamt o se han pina ..”, “Så vi vill lova att syns han på Söder ska han ha sitt” och “Skulle den idioten ens komma i närheten av min dotter skulle jag slå ihjäl honom”

Det här är oerhört skrämmande och det här får ju andra proportioner även för de som är offer för sexuella övergrepp. Vi vill inte att våldet ska eskalera. Det hjälper ingen, vare sig offer, förövare eller anhöriga, säger Kjell-Åke Bjurkvist.”

Men snälla nu det var ju precis detta vi kritiker varnade för. Tänk om nu kunnat lyssna på oss istället för att låta ert hat förblinda er. Då hade vi inte varit i en situation dag där tusentals män som avtjänat sitt straff och återgått till ett normalt liv helt plötsligt finner sig vara hotade av Sveriges kanske mest brutala och kriminella gruppering.

Hur mycket trakasserier, hot och våld som detta leder till kommer vi knappast att få ta del av eftersom det dels anses ha extremt lågt nyhetsvärd att berätta om brott mot en sexbrottsling och dels kanske aldrig ens anmäls eftersom dessa herrar redan vet att de inga rättigheter har. Vad blir konsekvenserna av detta??

Man isolerar och utsätter en människa för övergrepp – och snart så befinner han sig utanför samhället och behöver inte längre lyda samhällets regler. “Om inte deras regler gäller mig så behöver inte jag lyda deras regler heller”.

Om debatter, inlägg, och kommentarer präglades av ett lugn och en sansad ordväxling som skiljde på sak och person så skulle halva striden vara vunnen. Men så sker sällan och så i synnerhet av de som talar i egen sak eller själv är ett offer för just dessa typer av brott.

//Mr G

Varför vill inte sexbrottslingar ta emot vård för sitt beteende? //Mr G

In Världen on 26 juni 2009 at 11:05

Det talas en del om att just sexbrottslingar och i synnerhet de som begått övergrepp mot barn inte är intresserade av denna frivilliga vård och att detta då skulle vara ett argument för att de inte anser sig ha begått något brott eller att de skulle vara monster som bara vill avtjäna sin tid för att kunna komma ut och fortsätta sina övergrepps handlingar.

Kommer ni ihåg ”MP3-mannen”, Peter som han kallas i artikeln länkad till nedan, smög efter kvinnor som lyssnade till MP3 spelare för att sedan våldta dem.
Han sökte vård innan brotten började just pga sina tankar kring att våldta men där ville man inte lyssna.

”Tankarna klamrade sig fast och tillslut åkte han till psykakuten och vädjade om att bli inlagd. Han berättade om sina vanföreställningar och att han var rädd att dessa skulle gå ut över någon annan.

-Men de skickade hem mig och sa att jag inte behövde hjälp eftersom jag uppenbart kunde analysera mig själv, berättar Peter.

Nu har han suttit fängslad i 15 månader av sitt 7 år långa straff och han vill inget hellre än att få hjälp med sina vanföreställningar, de som ledde till våldtäkterna.
Men än så länge har ingenting hänt.

” Jag tycker att det ska vara obligatorisk vård för oss som är dömda. Ingen ska kunna tacka nej till vård och alla ska ha möjlighet att få den. Ingen blir frisk av att bara sitta inlåst, säger Peter.”

Om framtiden säger han ”Jag vill bli frisk, plugga och utbilda mig. Jag skulle vilja arbeta med missbruksproblematik.”

Återigen, det finns inga monster – bara trasiga människor som vi och samhället valt att blunda för tills de begår något brott. Då ska de spärras in på livstid, hängas ut med namn och bild på internet och i vissa fall helst mördas eftersom monster som dem inte förtjänar att leva.

En stilla undran är ju vad vi i så fall ska göra med de som visste att individen inte mådde bra och kanske var psykiskt sjuk men som inte gjorde något åt det? Medhjälp till våldtäkt/mord??

Hur vore det om vi istället för att fokusera på att straffa individen som är trasig lade ned samma kraft och energi på att rehabilitera och vårda de som begått brott samt gör allt som står i samhällets makt för att fånga upp de som är trasiga innan de faller… Det bästa och sannolikt billigaste för samhället både i människolidande och andra kostnader borde vara att fånga upp dessa potentiella gärningsmän innan de begår brott.

//Mr G

Smutsiga och olagliga metoder i jakten på fildelare. //Mr G

In Världen on 25 juni 2009 at 15:03

Ephone förlorade striden mot upphovsrättsinnehavarna i tingsrätten och blir därmed tvungna att lämna ut IP adressen till den privata FTP som som Henrik Pontén & Co menar sysslar med fildelning i stor skala.

Flertalet experter, däribland André Richardsson, fd säkerhetskonsult åt SÄPO och numera arbetande på Bitsec riktar stark kritik mot hur Ipred används och menar att ”bevisläget var bättre under häxprocesserna”. Vidare hävdar man att Antipiratbyrån (APB) begått egna brott under sina efterforskningar efter de bevis som man nu hävdar styrker fildelningsbrottet.

Fildelningsjägarna får större befogenheter än vad polisen har, säger André Rickardsson.

Nu menar man dessutom att man gjort sig skyldig till dataintrång eftersom man brytit sig in i en privat och skyddad FTP server för att ”säkra bevis”.
Hur detta gått till är man förtegen med ifrån APBs sida vilket snarare begräftar experternas teorier än lämnar frågan öppen.

”Brottsbalken 4 kap.

9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift.

Lag (2007:213).”

  • Är det rimligt att låta några fås monetära krav slå ut de mångas rättigheter?
  • Är det rimligt att låta en intresseorganisation vars enda mål är att tjäna pengar åt sina ägare begå brott mot andra för att samla in bevis?
  • Ska dessa sedan tillåtas kräva dem som de anser är skyldiga (helt utan att något ombud för den anklagade fått uttalat sig och med uppenbart mycket låga krav på bevisen) på ”skadestånd” mot att anklagelsen inte ska tas till domstol? Läs utpressning, vem har råd att riskera 30 miljoner.

Rättsväsendet har redan dömt i sådana här mål och den praxis som kommit fram är att brottet betraktas som ett relativt lindrigt brott som i de allra flesta fall enbart skulle leda till böter. Där och då dock alla möjligheter att begära ut IP adresser och begär husrannsakan (om man inte är kompis med vissa ministrar dvs) eftersom detta anses vara oproportionerligt till brottets vikt.
Men eftersom man är uppbackade av en av världens rikaste industrier så började man att jobba på att få ta dessa brott civilrättsligt, därav Ipred. Men detta räcker inte heller för industrin som uppenbarligen inte anser att de rättigheter vi redan fått stulna ifrån oss räcker utan nu vill man också införa ACTA-lagarna (Anti-Counterfeit Trade Agreement).

Skräddarsydda för denna industri av deras mycket väl betalda lobbyister i EU-parlamentet och Senaten i USA och som förväntas ge ännu mer långtgående möjligheter för industrin att frånta oss rättigheter.
Dessa lagförslag är hemliga ännu men en sak som läckt ut är att man vill att tullen vid varje gränsövergång ska har rätt att söka igenom din dator, MP3-spelare, telefon, kamera ja allt som kan lagra data digitalt. I jakten på upphovsrättskyddat material. Den helt uppenbara risken för övergrepp och användande i helt andra syften det tycks man blunda för.

Enligt tidningen Wired så kommer lagarna att innehålla bla:

Återigen är det rimligt att låta de fås ekonomiska intressen gå före allas våra rättigheter? För att inte tala rätten till en rättvis prövning i domstol.

André Rickardsson har förresten lovat gratis hjälp till alla som anklagas av APB.
”Nu kanske det är dags för rättssystemet att vakna, säger André Rickardsson.”

”Vi måste akta oss för Acta! Marschen in i övervakningssamhället kan annars bli värre än George Orwell skulle kunnat mardrömma om.” Säger Sören

”Borde inte en varningsklocka börjar ringa jävligt högt och länge nu?” Säger Fritänkare_66


Den hårt kritiserade domaren i Piratebay målet, Tomas Nordström, han som själv var medlem i intresseorganisationer för immateriellrätt (tom styrelseledamot i en av dem) friades idag ifrån alla jävs misstankar av hovrätten.

Ifpi – Skivbolagens branchorganisation var väntat glada i hågen och sägs ha uttryckt sig så här. ”Vi tänker inte vänta för att se om domen överklagas. Nu kör vi.”

Jag har bara en sak att säga.

Alla ni som anser att er egen och alla andra medborgares integritet och rättigheter är viktigare än giriga människors hunger efter ännu mer. Rösta Pirat!

Pirat partiet kämpar för DINA rättigheter

Pirat partiet kämpar för DINA rättigheter

//Mr Galahad – Ordet ni letar efter är diktatur.

AB SVD DN Newsmill IDG SVD 2 DN 2 AB 2

Vad är det för fel på vårt samhälle? //Mr G

In Världen on 24 juni 2009 at 10:58

Våra vårdande inrättningar bedriver isoleringstraff mot barn, socialtjänsterna kan inte skydda barn som de VET far illa, dvs så länge någon inte anklagar deras pappa för våld, hot eller sexuella övergrepp, då har man tydligen inga problem att omedelbart skilja fadern ifrån barnen. När man sedan ska göra något i efterhand så splittrar man bröder och systrar, den enda fast punkt i deras liv rycks ifrån dem. Av våra myndigheter.

Den ansvariges kommentar ” Vi har inte brustit på något sätt.”

Jag har bara en sak att säga vad är det för fel på er?
Hur kan man i statlig verksamhet använda isoleringsstraff för att få rätsida på barns problem? Har ni egna barn? Isolerar ni dem också när de inte vill göra som ni säger?? Det är kanske så att socialtjänsten borde granska de anställda och ansvariga på dessa anstalter. Ingen har väl någonsin blivit bättre av att bli inlåst.

Den 30-åriga kvinnan som torterat och svultit sina barn är ju helt uppenbart rubbad och i behov av hjälp, lagen ger våra myndigheter rätt att gå in och tvångsomhänderta både henne och barnen om man misstänker att hon är farlig för sin omgivning, fast detta gällde ju förståss bara tre små barn så det kanske man kan ha överseende med.
Hört talas om uppföljning, oanmälda besök etc…
Om samhället tagit hand om denna kvinna och gett henne den vård och det stöd hon behövde så hade hennes barn aldrig utsatts för detta. Vad kostar det samhället att strunta i sådant när konsekvenserna ser ut så här. Vad är priset på det ofattbara lidande som barnen utsatts för av sin egen mor?

Det är hög tid att vi börjar arbeta mer långsiktigt i vårt samhälle. En besparing på psykvård som får till följd att några hamnar utanför systemet och inte får den hjälp de behöver skapar människor som denna kvinna. Kostnaden för sådana här fall är mångdubbelt så hög som kostnaden att hjälpa henne i tid hade varit men den kostnaden ville inte samhället ta då.

Rent krasst kan man säga som så, att de tre barnens öde. Är vi, samhället skyldiga till. Frågan är hur lång tid det ska ta för oss att lära oss den läxan, eller ska jag kanske säga, hur många barn ska tvingas lida, torteras och mördas innan vi inser att det rådande systemet är felande?

//Mr G

Så går det när de giriga får bestämma. //Mr G

In Världen on 23 juni 2009 at 9:57

En söderhamnsbo har i dagarna åtalats för att ha lagt ut länkar till hockeymatcher som canal+ tydligen hade upphovsrätten till. Man kan uppenbarligen inte åtala de ansvariga bakom publiceringen av denna webb TV utan åtala istället den som länkar dit.

Så om vi ska använda samma logik kring PUL brott så skulle alltså jag om jag länkar hit kunna åtalas för brott mot PUL trots att det inte är jag som begår brottet. Men jag länkar ju till de som begår brottet så det är ju samma sak eller hur. (Ironi).

Det är sådant här som händer när man låter kapitalet och giriga människor bestämma vad som ska vara olagligt och ej.
De ska ha sina pengar och de är bokstavligen beredda att gå över lik för att få mer av dem.

Skärpning fjollor!!

Det är precis av denna anledning som vi, folket måste sätta ned foten och visa de etablerade partierna som antingen inte förstår eller medvetet valt att gå i kapitalets koppel och hjälpa dem montera ned våra rättigheter till förmån för deras föråldrade affärsmodeller.

Piratpartiet måste komma in i riksdagen för på det viset kan vi medborgare vara säkra på att sådana saker som FRA, Ipred och den kommande Acta lagen aldrig kommer att smygas igenom av våra sk förtroendevalda.

Rösta pirat!! DN SVD

//Mr G

Tillägg:
Givetvis så måste man förklara hur det ligger till med jäv situationen i Pirate Bay rättegången. Vad är oddsen på att man ”råkar” lotta en domare som inte bara är med i en upphovsrättsskydds förening utan två!
Jag tror inte på slumpen och det är vi nog många fler som inte heller gör.

Att Tomas Norström bara var med i dessa föreningar för att  ”förkovra sig i upphovsrättsliga frågor” kan väl ändå ingen människa tro på?
Om så vore fallet så kunde han ju lika gärna ha varit med i piratpartiet eftersom det knappast finns några som vet mer om dessa frågor, dvs den andra sidan av dessa frågor än de som slåss för att skydda individernas rätt till integritet på nätet.

Det luktar illa det här, som om en död hund låg begraven i domstolen.

Vad ska en man göra för att bli behandlad rättvist och objektivt? //Mr G

In Världen on 22 juni 2009 at 11:05

När det gäller vårdnadstvister så är det knappast någon hemlighet att dessa ibland blir riktigt fula och svåra.
Detta drabbar främst barnen som naturligtvis älskar båda sina föräldrar oavsett om den ene varit hemma mer eller mindre. Barnen som inte förstår att det mamma eller pappa berättar om pappa eller mamma faktiskt inte sant och egentligen bottnar i att mamma eller pappa har ont i hjärtat och skyller denna smärta på pappa eller mamma.
För dem är nämligen allt som mamma eller pappa säger sant. Vilka konsekvenser får detta för barnen senare i livet?

Vi vet att föräldrarna ofta tar till riktigt fula metoder för att smutskasta den ena föräldern till förmån för sig själv, detta är det nog ingen som bestrider tror jag. Hur ska myndigheter och andra kunna skilja ifrån de lögner och ränkspel som föräldrar sysslar med när de vill straffa den andre föräldern eller helt enkelt få bort denne ur sitt (och sina barns) liv?

Vi är alla partiska åt något håll, jag har löst och hört så mycket skit som kvinnor hittat på för att smutskasta sina exmän och jag har sett dessa mäns sorg över att inte få träffa sina barn. Detta har givetvis gjort mig partisk så sådana sammanhang även om jag anstränger mig mycket för att försöka hålla en objektiv inställning och väga fakta mot varandra för att på så vis komma fram till vad sanningen bör ligga.
Det är mänskligt att vara partisk, vi utgår ifrån våra erfarenheter och den som exempelvis haft en erfarenhet av att en man betett sig svining kommer med största sannolikhet också att tro detta om andra män. Även om de inte alls är sådana. Detta gäller även de som har som arbete att utreda och hjälpa kvinnor och män i vårdnadstvist.
Familjerätten och Socialtjänsten består till omkring 70% av kvinnor vilket givetvis ger en fördel för kvinnor kontra män, de är ju trots allt bara mänskliga och ÄR således partiska om än kanske omedvetet.

”För 0-6-åringarna har anmälningarna enbart gällande sexövergrepp ökat med 400 procent sedan 1998, för de över 6 år är ökningen mer än 100 procent, säger Anna Gustafsson, chef för familjevåldsenheten i Malmö. Ökningarna kan i ett första skede låta oroväckande men för familjevåldsenheten är det närmast en succé. – Mörkertalet har minskat och våldet har blivit synligare. Vi har blivit bättre på att förhöra. Vi har lärt oss mer, bland annat att där det förekommer våld mot kvinnor är det också vanligare med övergrepp mot barn, säger Anna Gustafsson.”

Som Daddy säger så finns det andra skäl till att anmälningar om sexuella övergrepp ökat med 400% sedan 1998. Det är nämligen samma år som vårdnadslagarna första gången ändrades, den andra skedde 2006.
”Borde man inte som polis och utredare vara intelligent nog att kalkylera med, att samtidigt som vi får en vårdnadslag som ger barnen rätt till bägge sina föräldrar vid en separation, så börjar anmälningarna att öka lavinartat?”

Nej nej gud nej, självklart så är det så att alla anmälningar görs pga av brott och inget annat precis som att alla utredningar och åtal alltid sköts helt opartiskt och rättsäkert gentemot den anklagade.

Åtalen för barnmisshandel, kvinnomisshandel och sexbrott har nästan tredubblats i år. Bakom siffrorna finns en medveten satsning med fyra specialteam hos polisen och två specialåklagare.

”Fortfarande är det dock bara ungefär hälften av alla anmälningar som går vidare till åtal.
– Det beror på att det här är väldigt komplicerade ärenden som gör att det kan vara svårt att komma fram till ett åtal, säger Anna Gustavsson.”

Att någon anmälan skulle vara falsk det hör tydligen inte till hennes åsiktsregister.  Rätta mig om jag har fel nu Anna men ska inte en utredande polis/åklagare vara opartisk enligt rättegångsbalken 23kap §4?

Lite sommar literatur i ämnet genusperspektiv och resultatet av detta:

Vad en kvinna än gör så urskuldas det
Daddys kamp för att få vara en del av sin dotters liv
Bok om Södertäljefallet stoppas av Universitet
Pappa misstänkt för misshandel när sonen led av benskörhet
17 årig borde ha insett att internetdejt var minderårig
Mamman torterade sina barn
Pappa friad ifrån misstanken om att ha dödat sitt sexdagar gamla barn – skälet? Han var den som gång på gång åkte med flickan till sjukhuset.

Photobucket

//Mr G

Letterman i blåsväder eller det främsta tecknet på att du är en fanatiker är att du saknar humor //Mr G

In Världen on 17 juni 2009 at 11:50

David Letterman fällde ett skämt om Sarah Palins (ni vet hon Chaneys vicepresident som inte tror på evolutionsteorierna och att mannen faktiskt skapades av gud och kvinnan av hans revben) dotter Willow.17s00-palin2-439_jp_955376b

Ett skämt som tydligen inte blev särskilt uppskattat i den mer konservativa, läs religiösa delen av USA och nu kräver man Lettermans avsked.

Jag har bara en kommentar.

Det främsta tecknet på att du blivit fanatisk är att du saknar förmågan att skratta om saken, kort sagt så har du förlorat humorn.

//Mr G

Mer Indy till folket :) //Mr G

In Världen on 17 juni 2009 at 10:36

Ja jag blir som 12 år på nytt när jag ser Indiana ”Indy” Jones ge sig ut på äventyr och därför blir jag desto gladare av att höra talas om en femte film i sagan. Tvättäkta ”Old school” äventyr när det är som bäst.

Allas vår äventyrs hjälte på den tiden det begav sig..

Allas vår äventyrs hjälte på den tiden det begav sig..

Några idéer till filmen som är mer eller mindre galna 🙂

//Mr Galahad – pojken som älskar de klassiska äventyren.

Julia, 19, höggs av polishund //Mr G

In Världen on 17 juni 2009 at 8:45

OM det som skrivits i artikeln stämmer så är detta rent ut sagt fördjävligt och dessutom visar det prov på en människorsyn som varken är värdig ett demokratiskt land eller de värdegrunder som polisyrket ska vila på.

”Polisen skrek:

//Mr G