Mr Galahad

Fakta kring barnpornografi //Mr G

In Världen on 23 december 2009 at 10:04

”På internet finns bilder på uppskattningsvis 50 000 olika barn som utsätts för övergrepp, säger Cecilia Wallin-Carlsson. Av dem har poliser världen över identifierat 1 000 barn – varav ungefär 100 svenska”

Detta citat finns att läsa i Svensk polis i ett reportage om en av landets få barnporrutredare, Cecilia Wallin-Carlsson och hennes arbete.Ett arbete som sannolikt tillhör det viktigaste och mest obekväma uppdraget i landet, att skydda eller rädda barn ifrån sexuella övergrepp genom att minutiöst studera och analysera bilder och filmer på just sådana övergrepp.

Ingen åldersgräns i svensk lagstiftning
”Den svenska lagen har ingen åldersgräns utan utgår från pubertetsutvecklingen. Om den unge är fullt könsmogen handlar det inte om barnpornografi i lagens mening, även om hon eller han skulle vara 12 år. För att göra bedömningen tittar jag efter bröstvårtor, pubesbehåring, blygdläppar…

En annan fråga är om bilden är ”pornografisk” eller om den bara föreställer ett naket eller halvklätt barn.

– Det är naturligtvis svårt att vara objektiv, men vi försöker bestämma om bilden har tagits i ett sexuellt syfte.

Hon visar några exempel. En halvklädd flicka i tillbakalutad pose, med halvslutna ögon och en för stor klänning där urringningen visar ena bröstvårtan – ja, det är barnpornografi, säger Cecilia Wallin-Carlsson. Men den bild hon visar som föreställer en helnaken flicka som leker med en boll på en naturiststrand bland andra människor har inte tagits i sexuellt syfte. Alltså; inte barnpornografi.

– Men en bild som tagits i oskyldigt syfte kan beskäras och bli pornografisk.

Oftast är det inte svårt, säger Cecilia Wallin-Carlsson, men om hon är osäker brukar hon göra ”kylskåpstestet”: ”Är detta en bild som jag skulle kunna sätta upp på mitt kylskåp?” Om svaret är nej är risken stor att den är pornografisk.”

Så säger lagen

Brottsbalken 16 Kap
10 a § Den som
1. skildrar barn i pornografisk bild,
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,
3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller
5. innehar en sådan bild av barn
döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år.


De flesta s
om åtalas erkänner.

– ”Oftast är bevisen överväldigande. Kanske försöker de bagatellisera allt-ihop, men det är inte ovanligt att de är tacksamma. Att avslöjandet hjälpt dem att komma ur ett beteende som blivit allt mer plågsamt. Brottet är starkt skambelagt. Vi erbjuder också en frivillig behandling som startar redan under förundersökningen. Det är absolut nödvändigt att se skillnaden mellan människan och handlingen. Det är alltid människor jag har att göra med.”
Cecilia Wallin-Carlsson.

FAKTA/ Lagändring

Regeringen har fattat beslut om ändringar i lagen om barnpornografibrott.

 • Den som aktivt skaffar sig tillgång till barnpornografiska bilder ska kunna dömas för barnpornografibrott utan att det behöver visas att han eller hon i lagens mening innehaft bilderna. Det gäller till exempel när någon betalar för att få titta på bilder på internet.
 • De omständigheter som ska kunna leda till att ett brott bedöms som grovt ska bli tydligare.
 • Det blir lättare att i Sverige döma personer som har begått barnpornografibrott utomlands. Preskriptionstiden för brottet förlängs i vissa fall och räknas från den dag det avbildade barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år.
 • Skyddet stärks för fullt pubertets-utvecklade barn: Domstolarna ska kunna döma för barnpornografibrott även när barnets ålder inte framgår av bilden.
 • De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 respektive den 1 januari 2011 – i de delar som kräver grundlagsändringar.

FAKTA/ Barnpornografibrottet

All form av befattning med barnpornografiska bilder är förbjuden, till exempel att ta pornografiska bilder, överlåta, ladda ner eller förmedla kontakter mellan köpare och säljare. Att enbart titta på bilder på nätet är dock lagligt. Maxstraffet för grovt barnpornografibrott är sex års fängelse, men fängelsestraff är ovanliga.

Det finns en del historier som florerar därute om diverse pappor som enligt mödrarna haft barnporr eller ”obehagliga bilder på nakna barn” etc i sina datorer som polisen tagit i beslag men sedan inte bedömt dessa bilder som brottsliga.
Som ni kan läsa ovan så är detta omöjliga historier och faller omedelbart på sin egen orimlighet.
De blir närmast som Ingrid beskriver ”Urban legends” fast med verkliga personer som utpekas som avskyvärda brottslingar, något som i sig kan ge fängelse för ”grovt förtal” i upp till 2 år.

Brottsbalken 5 Kap.
1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

Kanske borde ”trollen” och ”överlevarna” tänka till en gång till på om de ska tro på allt det som sägs utan att kritiskt granska uppgifternas rimlighet. Att inte göra det och kampanjera mot de nästan uteslutande pappor som anklagats kan nämligen ha ett ganska högt pris på sista raden.

Annonser
 1. […] artikel om hur Polisväsendet ser på vad som är barnporr och inte så kan ni med fördel läsa detta […]

 2. Ibland är det verkligen så enkelt, eller hur?

 3. […] hur är detta möjligt. MrGalahad har gjort en analys av vad som gäller för barnpornografibrott. Brottsbalken 16 Kap 10 a § Den […]

 4. Polisen i Uppsala? stoppar huvuden i sanden/ de har förråats,blivit otoleranta,negligerar dödshot,attacker,påhopp,förtal, de är nu så ”blinda” att de genom att dissikera varelser ”som en rättsobducent hittar ”skit i ” skräpkorgen”( påminner om varelser i USA som gräver i (Hyenor)kändisars ”papperskorgar” utanför villor/ När man blir utsatt för Attacker? ”Då inleds spaning på kriminella”? Genom att förhöra den drabbade,be om leg, fråga genuint dumma elaka frågor.. å sååå är brottslingarna borta!!! Polisen brister så väsentligt att jag personligen ska uppmärksamma regering och Riksdag/ Har angripits sen 1976 100 tals gånger av Polis/ Av medborgargarden,av gäng,av omoralens föräldrar,fått hugg å slag,ägg, vidriga ord,obehagliga mobilsamtal,blivit vräkt på olaglig grund/ en annan sak jag märkt? Alla går förbi varandra,har skygglappar(som hästar) NÄR SKA POLISEN I ”UPPSALA ” SKÄRPA SIG? eller blir det dödsskjutningar mot psykiskt sjuka? 30 avlivade sen 1985/Mörkertalet är stort, Där inne i sitt palats? Drar dom till å med ner skynken i tron att någon långt ner på marken ser ”barnporr” Jag har åkt skytteltrafik till akuten 17 gånger,har svår astma,migrän,ångest/ Samhället har tagit bort min nödvändiga Terapi sen 2005/ Blev utsatt för våldsamma övergrepp i barndom,tortyr,bajs kiss,blod,hugg å slag,inlåsningar, genom gått 22 års terapi för? att försöka stå ut med Dessa ”HÄSTAR” inom Poliskåren Uppsala Som har skygglappar på/En Polisinspektör uttalade ”dödshot” mot mig 2007 i Nov/ vad hade hänt? Jag vaknade 22:37 Någon var på väg in i mitt sovrum(Ulf Östling) Systern Linda? stog å bevaka/ Jag sprang i mörkret in i badrum låste,och ringde ”gris” (polis) snubblade och stukade lårbenet,fick astma och hamnade nästa dag på akuten/ Vad gjorde Polis? De grep ej de kriminella,de lyssnade på förtal och? förhöde mig i stället/ Så beteter sig de dåliga Poliserna i Uppsala sig!!! Har ytterligare 100 Tals liknande händelser/Jag tänkte ta mitt liv 2008 i Juli men? Uppdrag granskning är mitt hopp nu.. OAVSETT VAD JAG GJORT OCH INTE GJORT!!!!GRIP FÖRÖVARNA! GRIP PEDOFILERNA! GRIP DE SOM PRODUCERAR! MEN? Häng ej ut vi som klassas som svårt sjuka!!! Dessutom! OGRÄSET I SAMHÄLLET? Där ingår numera Poliser i Uppsala!!!SENASTE RYKTET? Jag har maskingevär på uteplatsen..ovanpå att ryktet säger: Knarkare,alkolist,pedofil,galen,tokig,farlig,sjuk,slut,störd,nörd… OTACK ÄR VÄRLDENS BELÖNING!!!

 5. En annan attidtyd förändrig jag nu ser? När någon dödad? kört ihjäl? varit onykter/ Jag talar om dessa galna,tokiga,farliga bildårar som varje dag i våra liv är ett reelt dödshot mot oss som Cyklar,promenerar NYKTERT!!De hängs ej ut,de finns ej på text Tv,de jagas ej, de är lågprio nu/ Nä nu ska det hängas ut de som har bilder,namnges, födelseår, var dom bor, jagas,jagas, flås, plågas/ Åklagare i Uppsala begår Rättegångs fel nu i sin iver, blundar,vill ej se, inte lyssna/ Lagen? Är tydlig!!! Vård skall ges omedelbart om det finns referenser… bevis/ detta vet tydligen ingen om inom Polis å Åklagarväsendet? Eller? Det dras i långbänk nu och rättssäkerheten är ytterst bräcklig/ Särskilt i Uppsala/ Nu har jag personligen legat lågt,andas knappt ,reagerar på varje oljud,hjärta hoppar ,migrän gör mig blind och? Jag skiter på mig igen precis som de första 11 åren(då övergrep,tortyr var min vardag) Jag svimmar, och ovanpå detta? Är så genuint förtvivlad ,apatisk,dödstrött/ Har legat i svår influensa ihop med astman ,allergin,migrän och ångest i FEM VECKOR!!! Vill bara dö egentligen… men? UPPDRAG GRANSKNING ÄR MITT HOPP!!! Och min kärlek till vardagen,snön som faller,Cykelpromenader, Barn å barnbarns otroliga ”kärlek” till mig som person… Konstigt? Jag skapade lek å skratt glädje, t.o.m 5 poliser var mina kamrater i Uppsala(åren 1975-1989) De kanske blir de som av misstag skjuter? Just nu? har jag bara ont i magen,migrän,astma,och total skräck för dessa ruttna inom polis å åklagare i Uppsala/ Förutom döds hoten,attacker,mobilhot,ägg attacker,vidriga ord!!! Vad gör Polisen? Tänder Ljusstakar i Palatset tänt dygnet runt( Ser fint ut på håll) Men? kostar oss skattebetalare… Var finns rättvisa? Jo i dödsriket,där är vi lika/

 6. Är vi snart där:

  OK slå tillbaka mot rysk polis
  Text: TT
  Publicerad 27 november 2009 6.56 Uppdaterad 27 november 2009 7.102009-11-27 06:56:00

  Världen.Människor ska ha rätt att slå tillbaka om de angrips av poliser utan anledning, meddelar den ryske inrikesministern. Detta sedan tre berusade poliser slagit ihjäl en 19-åring på en Moskvarestaurang.
  MOSKVA.

  – Får en medborgare slå tillbaka mot en polisman som angripit honom, frågar inrikesminister Rashid Nurgalijev enligt nyhetsbyrån Interfax.

  – Ja det får han, om han inte är kriminell, om han kommer gående helt lugnt och inte bryter mot några regler.

  Nurgalijev, vars departement ansvarar för polisen, sade att den ryska lag som förbjuder våld i självförsvar mot poliser ska skrotas.

  Tre ryska polismän greps i tisdags efter att dagen innan ha misshandlat en 19-årig abchazier till döds.

  Poliserna var berusade när de kom i bråk med två män i en snabbmatsrestaurang utanför en tunnelbanestation i Moskva. En av männen hittades senare död i närheten.

  Poliserna uppges ha varit berusade även när de greps och har enligt nyhetsbyrån Interfax erkänt att de dödade 19-åringen.

  Mordet är den senaste i en rad skandaler inom den ryska poliskåren.

  I april sparkades en polischef i Moskva sedan en av hans underlydande givit sig ut på stan på sin födelsedag och skjutit ihjäl en kassörska och en kund på ett varuhus.

 7. Epilog 2 April 2013 / Så kan jag skriva ner Historien om 6 års grova förföljelser, grova förtal, påhopp, ägg attacker ,stenar i natten, ännu ej gripna som våldsamt betett sig som Ku Kux Klan i sin iver att krossa, mig (med Polisens hjälp till och med , ett 10 tal akutbesök med astma,anfall, migrän, risk för mitt liv, högt blodtryck, känningar i hjärtat. Nu idag är jag en fri varelse till priset? Av? återkommer.. jag orkar ej skriva just nu , enär migränen, yrseln, begränsar mig… men… Historien om mig dessa 6 år av helvetet? Är ett Överlevar drama på högsta nivå… Jag finns, ännu,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: