Mr Galahad

PAS skaparen Gardner, sanning och myt.

In Världen on 25 januari 2010 at 22:13

Efter att ha läst Kjell-Åkes senaste inlägg ”PAS-förespråkarna legitimerar pedofili .. ! // K-Å” där K-Å återigen kastar ur sig en massa påståenden under föresatsen att de skulle vara sanningen om Dr Gardner som uppfann begreppet PAS (Parental Alienation Disorder). Så började jag läsa på om denna Gardner för att se vilken denne Gardner verkligen var och K-Ås påståenden är mer än en aning magstarkt felaktiga.

Påstående nr:1 ”Richard Gardner var en amerikansk rättspsykiater som tog livet av sig 2003 efter att kritiker, domare   mfl avslöjat bedrägeriet om hans yrkesstatus och hans starka sympatier för pedofili.”
”Sedan utbildningstiden, hade han inte på 25 år varit anställd vid något sjukhus vilket Gardner låtsades var fallet.”

”Richard Alan Gardner (April 28, 1931 – May 25, 2003) was a clinical professor of psychiatry in the Division of Child Psychiatry at Columbia University from 1963 until his death in 2003”

Han blev vid 53 års ålder professor vid detta universitet 1984 och fortsatte sedan att forska, skriva och även till viss del undervisa fram till att tog sitt eget liv vid 72 års ålder. Enligt hans son led Richard Gardner då av Complex regional pain syndrome (CRPS), en mycket smärtsam sjukdom som bland annat inskränker en persons rörlighet, vilket skulle vara det främsta skälet till Gardners självmord.

Påstående nr:2 ”Gardner gav ut alla sina skrifter, massor med kassettband, artiklar m m på eget förlag ”Creative Therapeutics”

Här har jag valt att citera den framlidne Gardner själv då han bemöter denna myt om honom själv.

”I do own Creative Therapeutics, Inc., and since 1978 I have published most (but not all) of my books through Creative Therapeutics.  The implication is that Creative Therapeutics is some kind of a vanity press and that if not for it, I could not find publishers for my books.  The facts are that between 1960 and 1968 I published books with the following other publishers: Bantam Books—4, Jason Aronson, Inc.—6, Avon Books—1, Doubleday—1, Prentice-Hall—2, G. P. Putnam’s—1.  Furthermore, Creative Therapeutics has not published any of the multiple foreign translations of my books.  In 1991 Bantam published the second edition my book, The Parents Book About Divorce.  Furthermore, I periodically receive invitations from other publishers to write books.  The main reason why, in recent years, I have published through Creative Therapeutics is that I have much more autonomy regarding book size and content, and the returns are more favorable.”

K-Ås påståenden nr:3 & 4

”Försöken att införa begreppet PAS – Parental Alienation Syndrome –  är rättsvidrigt ur flera aspekter t ex;

 • Påfundets upphovsman är Richard Gardner ljög om att han var anställd vid ett sjukhus och inte alls var det. Han ljög om sin utbildning och erfarenhetsnivå. (Detta har vi ju redan fastställt vara fullständigt felaktigt.
  K-Å verkar tro att vem som helst blir professor vid ett medicinsk universitet, utan vare sig utbildning eller erfarenhet)
 • Rickard Gardner strödde pedofilvänliga uttalanden omkring sig. Hitintills verkar det som om enbart personer med XX kromosomer kan göra sig skyldiga till att ”PAS:a” barn, ingen med XY kromosomer har till någons kännedom blivit utsedd att ha haft begreppet.
 • Skuld och ansvar läggs för den situation som är på barn.”

Återigen Garnders eget svar på denna myt:
”There is absolutely no basis for this myth.  I have testified on behalf of women who have been victimized by PAS-inducing husbands, and I have testified on behalf of men whose wives are PAS inducers.  In fact, in the last few years, the number of PAS-inducing men against whom I have testified has increased formidably, to the point where I see the ratio now to be about 50/50.”

Sedan följer i K-Ås inlägg en rad ”Citat” tillsammans med källor om vad han menar Gardner har sagt och skrivit, något jag tvivlar på att han själv läst sig till utan som mer sannolikt någon annan påstår någon annanstans och som K-Å utan minsta tvekan lånat till sitt egen text. Läs gärna texterna för att bilda er en uppfattning men jag ämnar inte återge dem här.

Här följer i vart fall Gardners eget svar till sådana som K-Å.

”I believe that pedophilia is a bad thing for society. I do believe, however, that pedophilia, like all other forms of atypical sexuality is part of the human repertoire and that all humans are born with the potential to develop any of the forms of atypical sexuality (which are referred to as paraphilias by DSM-IV). My acknowledgment that a form of behavior is part of the human potential is not an endorsement of that behavior. Rape, murder, sexual sadism, and sexual harassment are all part of the human potential. This does not mean I sanction these abominations”

”I consider pedophilia to be a psychiatric disorder, an abominable exploitation of children.  I have never supported a pedophile in his (or her) quest for primary child custody. Because I have testified on behalf of falsely accused defendants, there are some who claim that I am reflexively protective of pedophiles and sympathetic to what they do.  There is absolutely nothing in anything I have ever said or written to support this absurd allegation.  When I conclude in a custody dispute that an accused father has pedophilic tendencies, I will advise the court to provide protection for the children.  I would certainly not recommend primary custody for such a parent.”

Vidare varför Garnder anser att PAS är att betrakta som syndrom (Syndrome = Pathology, Psychiatry. a group of symptoms that together are characteristic of a specific disorder, disease, or the like.)

”There are some who claim that the PAS is not really a syndrome. This criticism is especially seen in courts of law in the context of child-custody disputes. It is an argument sometimes promulgated by those who claim that PAS does not even exist. The PAS is a very specific disorder. A syndrome, by medical definition, is a cluster of symptoms, occurring together, that characterize a specific disease. The symptoms, although seemingly disparate, warrant being grouped together because of a common etiology or basic underlying cause. Furthermore, there is a consistency with regard to such a cluster in that most (if not all) of the symptoms appear together. Accordingly, there is a kind of purity that a syndrome has that may not be seen in other diseases.
For example, a person suffering with pneumococcal pneumonia may have chest pain, cough, purulent sputum, and fever. However, the individual may still have the disease without all these symptoms manifesting themselves. The syndrome is more often “pure” because most (if not all) of the symptoms in the cluster predictably manifest themselves. An example would be Down’s Syndrome, which includes a host of seemingly disparate symptoms that do not appear to have a common link. These include mental retardation, mongoloid-type facial expression, drooping lips, slanting eyes, short fifth finger, and atypical creases in the palms of the hands. There is a consistency here in that the people who suffer with Down’s Syndrome often look very much alike and most typically exhibit all these symptoms. The common etiology of these disparate symptoms relates to a specific chromosomal abnormality. It is this genetic factor that is responsible for linking together these seemingly disparate symptoms. There is then a primary, basic cause of Down’s Syndrome: a genetic abnormality.
Similarly, the PAS is characterized by a cluster of symptoms that usually appear together in the child, especially in the moderate and severe types. These include:

1. A campaign of denigration
2. Weak, absurd, or frivolous rationalizations for the deprecation
3. Lack of ambivalence
4. The “independent-thinker” phenomenon
5. Reflexive support of the alienating parent in the parental conflict
6. Absence of guilt over cruelty to and/or exploitation of the alienated parent
7. The presence of borrowed scenarios
8. Spread of the animosity to the friends and/or extended family of the alienated parent

Typically, children who suffer with PAS will exhibit most (if not all) of these symptoms. This is almost uniformly the case for the moderate and severe types. However, in the mild cases one might not see all eight symptoms. When mild cases progress to moderate or severe, it is highly likely that most (if not all) of the symptoms will be present. This consistency results in PAS children resembling one another. It is because of these considerations that the PAS is a relatively “pure” diagnosis that can easily be made. As is true of other syndromes, there is an underlying cause: programming by an alienating parent in conjunction with additional contributions by the programmed child. It is for these reasons that PAS is indeed a syndrome, and it is a syndrome by the best medical definition of the term.”

Efter detta citerar K-Å en Jennifer Collins men glömmer lägligt nog att källhänvisa till denna kvinna och hennes grunder för kritiken mot Gardner. Sannolikt gäller det den nu 25-årige dottern till Holly Collins som kidnappade sina tre barn ifrån deras pappa efter att han fått enskild vårdnad i USA och gömde sig i Amsterdam 1994.

Mer om det fallet kan läsas här och är något jag absolut rekommenderar er att göra då detta skänker en hel del ljus över hur det kan gå när barn utsätts för PASande föräldrar.

Jag måste säga att efter att ha läst Glenn Sacks lysande och väl källhänvisade artikel så råder det inga tvivel hos mig att detta barn, Jennifer Collins skadats av att tvingas leva med en moder som enligt domstolen i USA antagligen lider av munchausens by proxy (Skadar sitt eget barn för att få uppmärksamhet, vilket var skälet till att fadern fick vårdnaden och efter att barnen flyttats till honom uppvisade de tom avsevärt mycket bättre hälsa märkligt nog) och som sannolikt också blivit PASad till att tro på allt ont hon sagt om pappan.

Så här motiverar domstolen sitt beslut att ge pappan enskild vårdnad, ladda ned och läs hela domen här

”As is evidenced by the above, the court’s decision to modify custody was not entered lightly and every step necessary to ensure the safety and the best interests of the children were taken. Not only did the court spend a great deal of time on this case, court services and the guardian were heavily involved as is evidenced by their comprehensive reports submitted to the court. The decision to modify costody was very, very difficult as it is evident Respondent (Holly Collins) and the children love each other greatly. However, the evidence os overwhelming that the children are in great physical and emotional risk if the children remained in Respondent’s (Holly Collins) care”

Fritt översatt så var det mycket svårt att besluta om att ge enskild vårdnad till pappan Mark Collins eftersom det var uppenbart att barnen och mamman Holly Collins älskade varandra mycket men bevisen om den fara barnen befann sig i under moderns vård var för överväldigande för att kunna bortse ifrån.
Holly Collins kidnappade därför sina 3 barn barn (Hon hade också ett nyfött barn med en annan man som hon också tog med sig utan tillstånd ifrån pappan) och flydde till Holland där hon levde i hemlighet, efterlyst av FBI fram till 2009 då domstolen lade ned anklagelserna om kidnappning om hon förklarade sig skyldig till lindrigare brott.

I 15-år levde alltså dessa barn utan minsta kontakt med sina pappor medan deras pappor förgäves kämpade för att finna sina barn.

Du försökte dig på att smutskasta den forskare som ”uppfann” PAS och glorifiera en kvinna som kritiserar PAS utan ha minsta akademisk grund att stå på och dessutom talar i egen sak (eller snarare sin mammas sak) och allt du lyckades med var bara att göra bort dig, igen K-Å.

Citaten av Gardner är hämtade här.

Professor Richard Alan Gardner har skrivit och publicerat 150 artiklar varav ungefär 85 i  ”peer review journals”.
Han har skrivit och publicerat flera böcker om PAS varav flera används i undervisning och forskning kring detta ämne i hela världen, bland annat i American Psychological Association’s (APA) “Guidelines for Child Custody Evaluation in Divorce Proceedings.

 • The boys and girls book about divorce, with an introduction for parents, by Richard A. Gardner. Foreword by Louise Bates Ames. Illustrated by Alfred Lowenheim (1970), Science House, ISBN 0-553-27619-0
 • Doctor Gardner’s Modern Fairy Tales (1977) ISBN 0-933812-09-4
 • The Parental Alienation Syndrome (1992) ISBN 0-933812-42-6
 • Protocols for the Sex-Abuse Evaluation (1995) ISBN 0-933812-38-8
 • Psychotherapy With Sex-Abuse Victims: True, False, and Hysterical (1996) ISBN 0-933812-41-8
 • Sex-Abuse Trauma?: Or Trauma from Other Sources? (2001) ISBN 0-933812-47-7

//Mr Galahad

Annonser
 1. Tack för en (återigen)strålande artikel.

 2. Jag läste det där hos KÅ, och det är tydligt att han inte skrivit inlägget själv – ett sådant språk är han inte kapabel till. Däremot har han förmodligen pusslat ihop en ny, spretig, rubrik.
  Att han gör bort sig har han inte en susning om, och det ska han med all sannolikhet tacka sektälskande och satanistdreglande Erik Rodenborg för. Pinsamt är ordet!

  Bra kontrat G!

  /creative

 3. Ah, svar på tal på KÅ’s bloggartikel… Jag trodde jag överreagerade när jag skickade iväg en anmälan på artikeln till Aftonbladet för förtal mot avliden, uppenbarligen gjorde jag inte det…

  Thank You, Sir Galahad!

 4. Bra jobbat Mr G!

  Personligen orkar jag inte gräva om Gardner, för mig räcker det att PA finns. Allt snack om Gardner blir bara dimridåer, avleda från ämnet. Att förneka PA-beteende är som att förneka andra övergrepp på barn (och så aningslös är ingen som är vid sina fulla sinnens…)

 5. Jag tror att K-Å är en ”Kapten Klänning” inget annat!
  Tack vare Lindberg kommer många liknande ”pedofili by proxy” upp till ytan!

  K-Å, dinosaurierna dog ut trots sin ledande roll och fullkomliga makt på planeten.
  Turen är kommen till Er sk. ”överlevare” att sakta fasas ut. Dock så kan jag lova att naturen har sin gång mycket snabbare på 2000-talet.
  Vi människor är klokare än du tror!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: