Mr Galahad

Archive for februari, 2010|Monthly archive page

Att ta hämnd är tydligen enbart kvinnans rätt

In Världen on 03 februari 2010 at 9:53

En 37-årig man som var otrogen mot sin fru med flera andra kvinnor utsattes för en minst sagt utstuderad och grym hämnd.

Älskarinnan ringde upp mannen och ville träffas på ett hotellrum.

37-åringen åkte gladligen dit – och lät sig handbojas i sängen av älskarinnan, då han förväntade sig något annat. Då sms:ade hon de tre andra kvinnorna (frun till mannen samt älskarinnans syster som inte hade med saken att göra öht) som kom upp till rummet och började skälla ut och på olika sett förnedra den hjälplöse mannen.
Therese Ziemann tog det hela lite längre och visade vad hon tyckte om hans otrohetsvanor. Hon klippte upp hans kalsonger och limmade fast mannens snopp mot hans mage.

Kvinnorna har förvisso straffats med ett års villkorlig dom samt samhällstjänst för dådet men jag vill att ni funderar en minut på vad som hade hänt om två-tre män hämnats på en otrogen kvinna genom att exempelvis limma ihop hennes lår. Låt mig stava det för er. R-A-M-A-S-K-R-I

Varje feminist i hela världen skulle likställa dådet med våldtäkt och göra det till ett uttryck för den patriarkala maktens vilja att kvinnan ägs av en man.
Eva Lundgren skulle gå ur ide ännu en gång för att proklamera sanningen ”att dessa män bara är som alla andra män” och att det är kvinnans rätt att hoppa i säng med vem hon vill, dvs så länge det inte är fler än en man i taget och de bara har sex i missionärsställningen eftersom allt annat verkar vara ett mått på kvinnoförnedring.

Det är ju allmänt känt att män rent generellt föraktar kvinnor och då i synnerhet de män som råkar ha arbetat sig upp till en hög position i sitt yrke. Särskilt sant är detta tydligen för de fåtal män som arbetar för jämställdhet, kvinnofrid och mot övergrepp mot barn. Vore det då inte enklast att helt enkelt förbjuda män att arbeta i alla former av maktpositioner, på dagis, inom skolväsendet för att inte tala om inom rättsväsendet och politiken. Det blir väl jämställt och bra?

Jag säger som Genusnytt

”Hur är det egentligen med mansbilden hos dessa två skribenter? Är det inte ett ganska tydligt mansförakt som kommer i dagen?”

//Mr G

Säg vad man vill om ”Poledancing” men det här vad ruskigt imponerande.

In Världen on 03 februari 2010 at 9:22

Helt enkelt ruskigt väl genomfört..

Vinnaren i Battle of the pole

//Mr G

Polisen har svårt att identifiera offret när gärningsmannen är en kvinna.

In Världen on 01 februari 2010 at 9:33

”Stereotypa bilder av kvinnor försvårar polisens arbete”

Nationellt Centrum för Kvinnofrid NCK påstår i en ny rapport ”Våld i samkönade relationer – en kunskaps och forskningsöversikt” att:

”Förövaren i en lesbisk relation spelar ofta det kvinnliga offret, vilket leder till att polisen griper fel person”
Eleonora Stolt

Hon hämtar sina uppgifter ifrån det amerikanska forskar teamet Dena Hassouneh och Nancy Glass som skrev ”The influence of Gender Role Stereotyping on Women’s Experience of female same-sex intimate Partner Violence” där de slår fast att stereotypa föreställningar (Om de kvinnliga förövarna) försvårar ett professionellt bemötande av offren för våld i nära relationer.
De talar förvisso om våld inom samkönade förhållanden och då särskilt om lesbiska men de lärdomar de dragit är högst applicerbart på exempelvis våld inom heterosexuella relationer där mannen är offret.

De talar bland annat om hur det stereotypa synsättet av kvinnor som ”fredliga, icke-våldsamma och kärleksfulla” för förödande konsekvenser för både offren och rättsväsendet när de ska utreda våld i nära relationer.

Kroppsstorleken påverkar polisens bedömning, en mindre person antogs oftare vara offret och i lesbiska förhållanden antogs den ”butchiga” (dvs den mer maskulina av kvinnorna) vara förövare eftersom hon betedde sig mer maskulint än sin mer feminina part.

Tidningen Svensk Polis har i sitt senaste nummer en artikel om detta där kriminalinspektör Patrik Lillqvist, Familjevåldsenheten i Stockholm berättar om ett fall som handlar om grov fridskränkning och grov misshandel i ett lesbiskt förhållande.

”Förövaren förklarade att hon nyligen hade fått barn och att det slog slint, vilket blev en förmildrande omständighet, man såg tecken på ”den goda modern”.
Hon blev anhållen för grov misshandel istället för mordförsök. Efteråt visade det sig att hade haft samma beteende även innan hon fick barn”

Även detta rör sig om ett samkönat förhållande mellan två kvinnor men det finns inga anledningar till att tro att det skulle vara någon skillnad mellan en kvinnas våld mot en annan kvinna och en kvinnas våld emot en man.
Så jag säger tack NCK, för att ni talar om för polis, rättsväsende och samhället att kvinnor trots allt kan vara förövare även om de är mindre, svagare och är tillsynes helt vanliga tjejer och offren kan vara både större och ”butchigare” dvs maskulina, de kan tom. vara män.

//Mr G