Mr Galahad

Archive for april, 2010|Monthly archive page

Det matriarkala förtrycket mot kvinnan

In Världen on 23 april 2010 at 9:49

Låt kronprinsessan gifta sig såsom hon och hennes Daniel vill.

Vilka tror ni att ni är egentligen? Ni som argumenterar om hur fel det är av Viktoria att vilja bli överlämnad till sin blivande man av pappa kungen.
Vem dog och gjorde er till härskare över världen egentligen?

Vad ni är gör är att återigen visa just hur maktgalen och överanaliserande feministrörelsen är. Letar man tillräckligt mycket efter tecken på att man blir förföljd så hittar men det även det inga sådana tecken finns. Skillnaden är att medan andra knäppstarar låser in sig i sina lägenheter och gör foliehattar för att inte bli ”avlyssnad” så får de bästa möjliga media attention.

Man gnäller på allt ifrån ”Herr Gårman” till att en brud överlämnas till brudgummen av hennes far med det ytterst luddiga argumentet att det är ett patriarkaliskt förtryck av kvinnan pga hennes kön.

Förtryck = är tillstånd där en starkare part orättvist utövar sin makt på en svagare part.

Säg mig är det någon som häcklar kvinnorna för att det är en man på skylten eller är det någon som tvingar kvinnorna att bli överlämnade av sina pappor???

Ni fattar helt enkelt inte att människans vilja är hennes egen och det ni gör nu är att förtrycka en kvinna för att hon vill göra på ett sätt som ni inte gillar.
Följaktligen så är det ni som representerar det förtryck ni talar så mycket om, fast ni har tagit fel på termen. Det borde kallas för sitt rättmätiga namn det matriarkala förtrycket mot kvinnorna.

//Mr Galahad

Varför uppmärksammas inte kvinnors brott sina män?

In Världen on 23 april 2010 at 9:27

Ytterliggare en gång kan vi läsa om en man som blivit attackerad av sin fd partner. Denna gång var det en knivbeväpnad kvinna som sökte upp sin fd man på den camping han bodde på, mitt i natten medan han låg och sov. Hon anföll honom och försökte upprepade gånger hugga honom i bröstet.

Lämplig brottsrubricering torde bli grovmisshandel alternativt mordförsök.

Notera nu skillnaden mellan denna artikel och de som beskriver misshandel av en kvinna.Varför är det så?

Mer om storyn här: DN återigen i notisform.
Ännu ett mord på en man där frun är den mest sannolika gärningsmannen samt gripen som misstänkt, åter som en liten notis. Mannens yngsta barn 15 och 10 år gamla fanns också i lägenheten där polisen påträffade mannen död.

//Mr G

Är synskada också ett skäl att avvisa någon ifrån en krog?

In Världen on 22 april 2010 at 9:28

Ja det tyckte tydligen den ordningsvakt på Swing i Borås som avvisade Michael Lindeberg, 34 år.

Han snubblade vid entrén och då tyckte ordningsvakten att han var för full men efter att Michael förklarat att han led av en synskada så blev han alltså avvisad med argumentet att lokalen inte var anpassad för synskadade.

”Nähä. Hur ser en anpassad lokal ut? Inga möbler? Ledstänger överallt? Ljusramper? Tänkte Michael. Och blev heligt förbannad.

– Men jag höll mig. Började inte käfta. Lät mig fösas ut på gatan av vakten. Och kände mig fruktansvärt kränkt.”

Händelsen är anmäld till DO som nu utreder ärendet.

”– Om han blev avvisad på grund av sin synskada är det inte okej, den förklaringen duger inte, säger Anna Fritshammar, handläggare på DO.”

Personligen tror jag att det ligger ett annat skäl bakom avvisningen med tanke på att man svårligen kan tänka sig att en krog skulle ge förhållningsregeln ”släpp inte in några synskadade” till sin ordningsvakter.

På min tid gällde det snygga tjejer, täta killar och inga invandrare, vad som gäller nu kan jag bara spekulera i men jag kan tänka mig att det i stora drag är samma skit nu som då.

//Mr G

En pionjär mot maktapparaternas manipulation av oss vanliga människor.

In Världen on 20 april 2010 at 14:10

Julian Assange, pappa till Wikileaks är en av de få människor som skådat in i de lögner som via massmedia kräks över oss vanliga människor för att få oss att tro på vad regeringar, företag och andra säger.

När de begår övergrepp så använder de medierna, nyttiga idioter och andra kanaler för att övertyga oss om att övergreppen aldrig skett.

Oavsett om det gäller förföljda palestinier eller impotenta bananbönder så råder det ingen tvekan om denna manipulation av folkets sinnen och därmed också våra åsikter pågår, rakt under våra näsor.
Vi måste börja tänka själv, kritisera det vi läser och hör för att inte tro på allt det som publiceras av de ”fria och oberoende” medierna.

Informationsrevolutionen är över oss…

//Mr Galahad

Ska det verkligen krävas videofilm??

In Världen on 16 april 2010 at 9:33

För att avslöja rötäggen och den systematiska ”se mellan fingrarna” mentaliteten som finns bland poliser och andra tjänstemän som har rätt att använda våld i sin tjänsteutövning?

Att någon enskild polis ljuger för att skydda sig själv när han begått brott mot just den lag han är satt att upprätthålla, det kan man kanske ha en viss förståelse för. I princip alla kriminella ljuger för att skydda sitt eget skinn.

Men hur kommer det sig att de kollegor som bevittnar sådana handlingar väljer att se mellan fingrarna? De kan inte gärna sväva i okunskap om de lögner som rötägget väver runt sig och som i princip alltid går ut på att offret attackerade honom och inte tvärtom. Följden blir då naturligtvis att det egentliga ”offret” blir det i dubbel bemärkelse när han också fälls för våld mot tjänsteman eller något ännu värre.
Först blir han misshandlad av polisen/ordningsvakten/väktaren och sedan misshandlar samhället honom igen genom att fälla en oskyldig individ för ett brott som en av deras egna tjänstemän ljugit ihop.

Detta fall skedde i USA men mentaliteten finns här med. Går du in på exempelvis ett forum som www.upprättelse.nu där de som känner sig utsatta för just denna typ av brott så vimlar det av ordningsvakter/väktare och en och annan polis som ständigt ifrågasätter en individs historia hur solklar den än är. Deras inställning är för det mesta att alla som utsatts för våld ifrån en av dem antingen förtjänat det eller så ljuger han om hur det hela gått till.
Denna ”Vi mot dom” attityd gentemot medborgarna är kanske en av de svåraste nötterna att knäcka då den verkar genomsyra varje enskild individ inom dessa kårer.

Det finns ett otal individer som kan berätta om olika övergrepp och faktiskt ett flertal vars historia måste berättas postumt av rättsläkare.

Synonymt med de flesta av dessa historier är svårigheten för den enskilda medborgaren att hitta någon som bryr sig och engagerar sig för att gräva fram sanningen.

Anna Sjödin och Thomas Hartman har skrivit boken ”Vem bryr sig” om den maktlöshet som dessa människor hamnar i när själva samhället är en del i övergreppen mot dem.

Anna är också en av de som ligger bakom siten Upprättelse.nu tillsammans med bla Billy Butt.

Vi medborgare lägger våra liv i händerna på statens tjänstemän och vi litar på att de ska sköta sitt arbete. De tjänstemän som missbrukar sin makt och kanske rent av begår brott under sin tjänsteutövning skyddas av statens regelverk och den mentalitet som genomsyrar myndigheterna att medborgarna inte går att lita på.

Varför ska vi lita på dem när de uppenbarligen inte litar på oss?

Om en medborgare anser sig illa behandlad av en myndighetsperson så måste myndigheten lyssna och agera för att verkligen ta reda på om det finns substans i vad denne berättar. Om medborgarens anser sig blivit utsatt för brott utav en myndighetsperson måste varje aspekt av anklagelsen utredas ordentligt och inte slentrianmässigt (som ofta är fallet med anklagelser om exempelvis övervåld ifrån poliser eller Ordningsvakter) läggs ned ”i brist på bevis” trots att man inte ens bemödat sig att se om några utomstående vittnen finns som exempelvis var fallet med Crazy Horse-fallet, där ett vittne kunde visa att ordningsvakten ljög om händelseförloppet och sitt eget beteende under ed. Ett vittne som polisen aldrig hört vare sig innan eller efter man lade ned förundersökningen om misshandel mot ordningsvakten.

Det finns exempel där poliser nonchalerar medborgare som vill anmäla, förmodligen för att undvika som de ser det ”onödigt pappersarbete” men vad de i själva verket gör är att bryta mot sin egen tjänstebeskrivning och rättegångsbalken.

Det fanns en gång jag själv stod i dörr och visst det finns många som beter sig illa därute. Jag har hört flera fd kollegor försvara sitt eget brottsliga beteende med att eftersom ”buset” (dvs alla medborgare som de själva bedömer likt en verklighetens Judge Dredd, beter sig illa eller misstänkt) ju inte följer lagar och regler. Det man uppenbarligen inte förstått är att det har en ordningsvakts/polis/väktares plikt att upprätthålla lagen och det kan man inte gärna göra genom att tumma på dess regelverk när det gäller sig själv och sin kollegor.

Frågan återstår. Ska det verkligen krävas videofilm för att ett tjänstemanna-rötäggs kollegor ska sluta se mellan fingrarna med hans/hennes brott?

Är det inte dags för lite civilkurage bland våra tjänstemän? För inte är ni väl så naiva att ni tror att de inte känner till vad som pågår??

De medborgare som skriver bloggar och debattartiklar gör det inte för att släta över egna brott utan för att de genuint tycker att dessa tjänstemän beter sig illa, bryter mot medborgarnas rättigheter och misshandlar de som de faktiskt är satta att skydda ifrån just sådana brott.

//Mr Galahad fd Ordningsvakt – Nuvarande rättsaktivist.

”Tjejer vet att varje kille är en potentiell våldtäktsman”

In Jämlikhet, Samhälle, Världen on 14 april 2010 at 9:35

Ovanstående är journaliststudenten Mikael Rudolfssons ord ifrån hans debattartikel ”Tänk om det var män som blev våldtagna” i Aftonbladet  den 14 April 2010.

Studenten menar i sin artikel om än underförstått att granskningen av ett våldtäktsoffers (kvinnliga sådana dvs) sexvanor, klädsel och beteende innan brottet är en kränkning av offret eftersom det är förövaren man borde granska.

Om en individ vilken som helst oavsett kön, anklagas för brott. Så är det upp till en åklagare att ”bortom rimligt tvivel” visa för domstolen att den anklagade är skyldig till det brott som h*n anklagats för och den anklagades advokat ska motbevisa eller påvisa ”rimligt tvivel” för samma domstol.

Detta innebär att de inblandade mycket ofta nagelfars för att utröna om det finns substans till anklagelsen. Både när det gäller offer och den anklagade.
Tidigare brott, misstänkta umgängen, ekonomiska förehavanden, skulder, familjerelationer såväl som andra intima relationer nagelfars för att skänka ljus åt motiv, syften, skäl att undanhålla sanning eller komma med falska anklagelser.

När det gäller just våldtäktsanklagelser så är det i de allra flesta fall ett mycket svårutrett brott. Det finns i de flesta fall inga vittnen till själva brottet och ofta nästan ingen teknisk bevisning om brott. Det handlar då ofta om offrets ord som står mot den misstänktas. Där fälls avgörandet i de allra flesta fall av de inblandade individernas trovärdighet och för att kunna mäta denna så tvingas man ställa ibland mycket obehagliga frågor.

Skälet till att offrets vittnesutsaga granskas och ifrågasätts är helt enkelt eftersom bevisbördan ligger på denne. Dvs åklagaren måste bevisa för rätten bortom rimligt tvivel att ett brott faktiskt begåtts och den misstänktes advokat försöker så tvivel i ledamöternas sinnen.
Omständigheter såsom klädsel, och beteende blir då viktiga detaljer för att komma därhän.

För att ta ett aktuellt exempel kan vi nämna en av de påstådda våldtäkter som Billy Butt blivit dömd för och som han nu för tionde gången söker resning för. Hur trovärdigt är det att en kvinna som inte är beredd att ha sex med en man, strax innan ”akten” går på toaletten för att ta ut sin tampong? Det är en högst relevant fråga att nagelfara om man nu ska nå bortom det rimliga tvivel som krävs för att någon enda individ ska dömas.

Att påpekas bör också att av alla de dömda som sedan 90-talet fått resning så är 60% dömda för sexualbrott där just ord-mot-ord och trovärdighet oftast är de tyngsta skälen till domen.

Det är förmodligen svårt att tro, det bär oss instinktivt emot att tänka tanken men det är bevisat att det händer att individer som utger sig för att vara offer för just sexualbrott, vid granskning istället visar sig vara förövare av förtalsbrott.

Oskuldspresumtionen dvs utgångspunkten att varje anklagad individ är oskyldig, kräver att man ifrågasätter och nagelfar den som anklagar och i synnerhet där ord står mot ord.

Kanske kan man inte begära att en journalist student har kunskaper och förståelse för hur vårt rättssystem fungerar men det vore kanske på sin plats om fler journalister skaffade sig dessa kunskaper innan de vräker ur sig dylika påståenden som om de vore en absolut sanning.

//Mr G

Ännu en gång visar tjänstemannavåldet sitt fula tryne

In Världen on 13 april 2010 at 14:53

Denna gång är det en snattare som åker dit, förs till ett litet utrymme och där misshandlas till medvetslöshet av väktaren ifrån G4S.

Aftonbladet Webb-TV

Den aktuella väktaren är föga förvånande misstänkt för fler misshandelsbrott men vem inbillar sig att dessa brott är de första han begår?

Det är dags att en gång för alla göra klart för alla de tjänstemän där ute som har våld som inslag i sitt tjänsteutövande, att sådant här inte är acceptabelt. De som är satta att skydda medborgarna måste hålla en högre nivå av moral och etiskt försvarbara handlanden än medborgarna. Här kommer tjänstemännen själva att tvingas sanera sina egna yrken eftersom de omgärdas av sådana skyddsnät gentemot medborgarna att det i princip krävs en hel hoper vittnen eller som här film av händelsen för att enskild medborgares kränkta rättigheter skall kunna ges upprättelse.

Poliser som beslagtar kamermobiler med skumma argument och hot eller ordningsvakter (som aldrig för beslagta något sådant öht) som stjäl sådana för att de filmats när de begått brott, väktare som misshandlar…

Staten kan inte acceptera att dess tjänstemän begår brott mot dess medborgare med mindre än att den sällar sig till de stater som använder våld som maktmedel för att kuva sina medborgare.

Vill vi stå axel vid axel med Pinochet, Milošević och Stalin eller vill vi leva i ett samhälle där alla kan åtnjuta samma grundläggande rättigheter.

FriaTider Nyheter24 Metro

Ett annat fall men ändå relevant ”Väktare misshandlade snattare

//Mr G

Medierna är den tredje statsmakten

In Världen on 08 april 2010 at 12:34

Tomas Hartman skriver på AB en debattartikel om medias makt och deras missbruk av denna makt. I artikeln ”Vem vågar säga förlåt till Anna” hävdar han att medias granskning av Anna Sjödin efter ”Crazy horse” – affären var en skandal då journalisterna bortsåg ifrån sådant som talade för Anna och emot den ordningsvakt som hävdade att Anna misshandlat honom, kränkt honom mm. Bland annat så fanns ett vittne, en juriststudent som istället pekade ut ordningsvakten som både aggressiv och att ha varit kränkande mot sällskapet, något ordningsvakten givetvis helt förnekat. Någon av dem ljög alltså och kan man fråga sig vem av dem som har störst skäl att ljuga?

”Sveriges ledande journalister valde att bortse från det som talade till min sambos fördel. I stället deltog de i pöbelliknande hetsjakt på hennes karaktär. Allt som förstärkte mediernas världsuppfattning letades upp. Övrigt ratades. De flesta gjorde inte ens sitt jobb och läste domen. Än mindre klarade att granska och ifrågasätta.”

Massmedia anses vara den tredje statsmakten (fjärde i många andra länder), efter Regeringen och Riksdagen och dess uppgift är enligt Wikipedia att granska de andra 2.

Men vad händer om denna statsmakt med den oerhörda makten att påverka opinion och peka ut enskilda individers göranden, börjar att missbrukas?
Vi kan snegla åt sydost för att hitta ett land där effekterna är tydliga.

För att ta ett exempel ur den omedelbara samtiden så kan vi titta på Bjästa-fallet. En ung pojke anklagas och fälls för två våldtäkter men där åtskilliga ställer sig mycket tveksamma till att han skulle vara skyldig till dessa brott, vilket får till följd att de flickor som anklagar honom rätt eller fel, anklagas för lögner. Detta känner ingen till fram tills modern till den fällda pojken tipsar uppdrag granskning om sin oskyldigt dömda son, journalisterna gör sin granskning och bestämmer sig snabbt för att vända på det hela och gör istället för den tänkta granskningen av vårt rättsväsende, så visar de upp den lilla norrländska byn som en helveteshåla där människorna är mer eller mindre dumma i huvudet som inte köper hovrättens domar.

Hade de valt att istället granska rättsväsendets hantering av målen vilket är det arbete som den tredje statsmakten skall göra, så hade en hel del märkligheter som inte ska förekomma i en rättsstat kunnat uppvisats för det svenska folket istället för det betydligt smaskigare ”Offret mobbas perspektivet”, vilket med all säkerhet sålt en hel del massa mer tidningar och genererat en avsevärd mängd webbklickningar.

Man kan faktiskt säga att den tredje statsmakten prostituerar sig för kapitalet istället för att göra det arbete de borde göra, nämligen att kritiskt granska och objektivt rapportera om händelser och ting i vårt och andra länder.

Jag kan därför bara hålla med Thomas Hartman. Det är en skandal att gammalmedierna (som sätter tonen för den nya medierna) sänkt sig själva till denna nivån och jag skulle även vilja gå ett steg längre och propagera för ett kontrollerande organ vars uppgift är att granska dessa medier och utdöma mycket kännbara straff för de som inte sköter sig.
En idé skulle kanske vara att kräva 10% av omsättningen på det aktuella mediet under den tid som artiklarna finns med samt en helsidas ursäkt till offret där samtidigt de rätta omständigheterna till 100% objektivt redovisas.

Med sådana straff så törs jag lova att varje vinstdrivande blaska i landet skulle självsanera sig själva ganska omgående.

Medierna behöver mer än någonsin göra sitt riktiga jobb eftersom de andra två statsmakterna blundar för de felaktigheter som sker i deras namn på våra myndigheter…

Hur många saker har inte ändrats efter några rader i en av våra tidningar som sedan bloggsfären mfl hakar på. Frågan är varför denna ordning sats ur spel och media nu börjat blunda för tveksamma fakta och märkliga utredningar??
Jag inbillar mig att de allra flesta journalister valde yrket för att de ville gräva, granska och avslöja felaktigheter och viktiga ting för folket.

Så varför har ni slutat med det då?

//Mr Galahad