Mr Galahad

Israel = Terrorstat?

In Världen on 31 maj 2010 at 10:19

Nu på morgonen rapporteras det om den Israeliska stormningen av den konvoj av skepp med förnödenheter till Gaza kallat ”Ship to Gaza”.
Enligt uppgifter så bordades skeppen på internationellt vatten vilket i så fall är ett brott mot internationell rätt men vad värre är så dödades enligt flera olika källor, minst 16 personer i stormningen av fartygen.

Ingen verkar i nuläget veta något om skadade eller hur det gått för de svenskar som finns ombord bland de över 700 passagerarna i konvojen. Detta beror mycket på den munkavle som alla sjukhus, journalister etc etc belagts med.

Carl Bildt kallar upp ambassadören för samtal och vi får hoppas att han gör det fullkomligt klart för den stat som nu begått ytterliggare ett brott mot internationell rätt att Svea rike inte kommer att acceptera detta.

Hur kan det internationella samfundet acceptera att ett land som årligen får miljarder i bistånd av dess medlemmar uppvisar ett sådant uppenbart förakt mot de lagar och konventioner som samfundet vilar på? Hur kan man acceptera mord, olagliga militära operationer och terror mot civila när man ifrån samfundets sida arbetar för en varaktig fred i området. Fred kan aldrig uppnås så länge man tillåter att den ena parten hela tiden anser sig att ha rätt att bete sig som skolgårdens mobbare.

Might makes right?

Nej så är det inte, med makt kommer ansvar och med total makt kommer ett lika totalt ansvar och utifrån det så uppvisar Israel istället ett totalt oansvar som de dessutom hela tiden skyller ifrån sig för. Är det dags att omyndigförklara staten och vända ryggen mot den. Låt dem klara sig själva en tid så kanske de lär sig en smula ödmjukhet.

//Mr G

DN AB1 AB2 AB3 AB4

Nedan finner ni den traceroute jag gjorde på ”Daniels” engelska kommentar:

Tillägg: ingenting ont som inte har något gott med sig.

”EU:s utrikeschef Catherine Ashton uttrycker sitt djupa beklagande över morgonens nyheter. Hon kräver att en utredning görs av hur flera personer dödades ombord på hjälpfartygen.

– Å EU:s vägnar kräver hon en fullständig utredning om under vilka omständigheter detta inträffade, säger en av Ashtons talespersoner till Reuters.

– Hon kräver ett omedelbart, uthålligt och ovillkorligt öppnande av gränsövergångar för att släppa in humanitär hjälp, kommersiella varor och personer till Gaza.”

//Mr G

Magnus Erixon sammanfattar det hela oerhört väl i Sundsvalls tidnings ledare.

En piratattack!

Från en regering som gör anspråk på att företräda en demokratisk stat.

Organisationen Ship to Gazas försök att sända mindre lastbåtar och passagerarfartyg med förnödenheter till Gaza må ha varit ett politiskt utspel mer än praktisk nödhjälp. Oavsett om man sympatiserar med detta eller inte, var det av allt att döma ett fredligt utspel. Om Israeliska trupper bordat de sex skeppen på internationellt vatten och dödat uppåt 20 aktivister är det fråga om ett rent piratdåd. Förmildrande omständigheter saknas. Det som gör det skändligare jämfört med till exempel somaliska piraters attack på civil sjöfart, är att ordern kom från en regering som gör anspråk på att företräda en demokratisk stat.

Även om bordningen av fartygen inte skulle ha skett på internationellt vatten, är händelsen oacceptabel. Det enkla skälet är att Israel inte gör anspråk på Gazaremsan. Alltså kan man inte med fog hävda att dess gräns mot Medelhavet skulle vara israeliskt territorium.

Dödsiffran är när detta skrivs osäker. Israels armé angav tio döda och ett okänt antal skadade. Inofficiella rapporter nämner upp till 20 döda aktivister och dussintals skadade. Israel kommer att hävda att dess kommandosoldater blev attackerade – men skepp som blir attackerade av pirater har rätt att försvara sig hur utsiktslöst den kampen än är när angriparen är beväpnad till tänderna.

Hoppet om fred i Mellanöstern känns i dag mer avlägset än någonsin. På Gazaremsan härskar terrororganisationen Hamas och Israel styrs i sin tur av en högerregering vars hökar tycks tappat sinnet för sans och vett likväl som förmågan att tänka taktiskt och agera strategiskt.

Attacken mot Ship to Gaza skadar staten Israel på ett sätt som är svårt att överskatta. Ett redan skamfilat förtroendet försämras, förbindelserna med Turkiet riskerar att haverera fullständigt eftersom många turkiska medborgare verkar dödats. Samarbetet med EU lär inte förbättras.

Det är svårt att tro att Israels regering strävar efter isolering men detta blir resultatet. Man har beordrat sin armé att borda handelsfartyg från andra stater på internationellt vatten. Resultatet blev rena massakern. Detta måste samfällt fördömas.

På Gazaremsan kan nu Hamas ledare gnugga händerna av förtjusning åt det som är en PR-framgång. Likaså i länder som Syrien och Iran som stödjer terrororganisationen. Bortsett från den inbyggda tragiken i att människor skadats och dödats är förlorarna de som vill fred, både på den palestinska och israeliska sidan.

Magnus Erixon

//Mr G

Tillägg: 100530 – 14:15 DN

Ship to Gaza och de övriga organisationerna på de övriga fartygen mottog (därefter) ett fax från de israeliska marina myndigheterna, som förklarade att Israel har, utan vidare expanderat sin ”säkerhetszon” till 68 nautiska sjömil från land, med omedelbar verkan.

Richard Falk, amerikansk professor i internationell rätt, säger att Israels utvigdning av säkerhetszon strider mot internationell rätt:

– Åtgärden är ytterliggare en medveten olaglig provokation, riktat mot navigeringsfriheten till havs,säger Richard Falk.

Falk tillägger att sedan chefen för FNs biståndsoperationer i Gaza, John Ging uppmanat till att humanitärt bistånd måste föras in i Gaza sjövägen så ska Frihetsflottiljen självklart ses som ett ”ultra-oskyldig” humanitärt uppdrag.

Israels agerande bryter mot folkrätten, anser folkrättsexperten och professorn Ove Bring.

– De har inte rätt att genomföra en total maritim blockad som stoppar även mat och humanitär hjälp, säger Bring.

Bring utgår från att Ship to Gaza-konvojen befann sig på internationellt vatten när den bordades eftersom det låg i fartygens intresse att undvika israeliskt vatten. Han säger att Israel sannolikt fått internationell acceptans om de enbart agerat för att undersöka om skeppen hade vapen ombord.

– Men tyvärr har de inte haft den begränsade målsättningen. Blockaden är total. Israel säger att allt ska gå landvägen. Där kommer de i konflikt med folkrätten.

Israel kallar Ship to Gaza en Armada av hat

De internationella reaktionerna efter Israels räd mot Gazakonvojen växer. Turkiet kräver att FN:s säkerhetsråd kallas in till extramöte och säger att Israels agerande är oacceptabelt och EU har sammankallat till ett möte på måndagseftermiddagen.

Sverige bör kalla hem sin militärattaché från Israel och verka för att EU:s handelsavtal med Israel suspenderas, säger Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin, som är på besök i norra Irak.

Den sista nyhetssändningen ifrån konvojen innan Israel slog till.

Det är dags att sätta press på Israel nu, inte bara i ord utan även i handling. Statens brott måste prövas enligt internationell rätt och straff utdelas till de som förtjänar dem.

//Mr G

Annonser
 1. Lets get some facts out in the open:

  Fact: Gaza is ruled by Hamas, a terror group as defined by the United States, the European Union, Israel, and several other countries. Hamas, whose formal charter calls for the annihilation of Israel, were elected by the people of Gaza as their leaders. The charter also declares that they will never negotiate peace with Israel.

  Since Hamas took over control of Gaza, there have been more than ten thousand rockets fired over the border into Israeli towns and villages, including at schools, kindergartens, and community centers. There is still a state of war between Hamas’s Gaza and Israel, and the rockets still continue, though their number has been greatly reduced following Israel?s campaign against Gaza in 2008.

  Fact: An Israeli soldier, Gilad Shalit, was kidnapped 4 years ago by Hamas and their supporters, and held in Gaza with no access to the Red Cross or any other external organization. Shalit’s father asked the organizers of the Palestinian flotilla to deliver a letter and a package to his son in Gaza, The organizers refused. This tells us something about the supposed ‘humanitarian’ character of the group.

  Fact: Israel has closed the borders with Gaza, except for the entry of humanitarian supplies, until the leadership of Gaza commits to end its violence against Israeli civilians, and Gilad Shalit is returned home. (Israel had negotiated freeing hundreds of Hamas detainees ? many who were captured during terror missions against Israeli civilians ? in exchange for Gilad Shalit, but the deal was eventually rejected by Hamas.)

  Fact: According to press interviews with the activists on the Gaza flotilla, they clearly knew that they would not be permitted to enter Gaza.

  Fact: Israel had invited a delegation of the flotilla?’s activists to unload their cargo in the Israel port of Ashdod, and then, after security screening, to oversee the delivery of their cargo to Gaza via Israel land routes, but the activists’ leadership refused.

  Fact: About one hundred trucks loaded with food, medication, and other supplies, enters Gaza from Israel every day. In addition, Israel supplies fuel to Gaza twice weekly.

  Fact: The Israel Defense Forces (IDF) informed the activists’ ships that they could either unload their cargo peacefully and have it delivered to Gaza via Israel or turn back. Otherwise, they would be boarded by the IDF. They were warned not to use violence against the IDF.

  Fact: As shown on Israel TV channels over the past few days, Israel had prepared a special holding compound in the Israel port of Ashdod, in case the ships would need to be towed to Israel. The compound contained air-conditioned tents, with chairs, beds, blankets, food, drink, and was staffed by specially trained multi-lingual personnel and a field medical team.

  Fact: When the ships refused to turn back, IDF troops boarded them. The troops were met with activists wielding knives, clubs, and axes that had been removed from the ships’ fire prevention stations. According to reports, one of the first IDF on the deck was attacked by about 50 knife and axe wielding activists one of whom managed to seize the soldiers rifle and began firing at the Israeli troops (witnesses claim that he may have hit some of the activists). The activist was immediately shot. This triggered an armed confrontation in which most of the ship?s casualties occurred. At least six IDF soldiers were also injured.

  Fact: The IDF troops had been instructed to try to avert violent confrontation at all costs, and only to use their weapons if their lives were endangered. That is the reason it took so long for the Israeli troops to take control of the ships. (If these had been military ships, the whole operation would have been conducted very differently and there would have been many more casualties.)

  Fact: The injured (both activists and Israeli troops) were airlifted by the IDF to hospitals in Israel.

  This flotilla is not carrying a group of human rights advocates peacefully trying to help the ”poor people of Gaza”. This was an aggressive violent group of Hamas supporters, adorned by a few naïve and misled but well-intentioned people, whose main goal was a propaganda campaign against Israel. As part of that campaign, they intended to generate as much provocation and confrontation as possible.

  Sadly they got what they wanted.

  • En stilla undran Daniel, hur kommer det sig att du svarar en svensk blogg, skriven på svenska med ett engelskt inlägg?

   En inlägg som dessutom verkar oerhört genomarbetat med tanke på hur lite vi egentligen känner till om morgonens händelser?
   Kan det möjligen vara så att detta är en färdigskriven artikeln, skriven av en propagandist som sedan skickar detta till ”agenter” runt omkring i världen för att spridas på alla håll där människor protesterar mot IDFs (Israel Defence Force) handlande mot den fredliga konvojen till Gaza. En artikel som förmodligen skrevs antingen innan eller i direkt samband med aktionen mot dessa fartyg.

   Låt oss göra ett experiment, google is your friend: Genom att söka på den första meningen i artikeln fick jag inte mindre än 1200 hits, förvissa innebär inte det att alla härrör ifrån ”Daniel” men åtminstone de första 5 gör det i skrivande stund.

   Jag ska också publicera en bild som visar att ”Daniel” enbart använder en svensk IP adress att maskera sitt ursprung ifrån, längst ned i inlägget.
   //Mr G

   • Vad spelar det för roll på vilken språk det skrevs eller vart den kommer ifrån om det är sant. Ditt svar bemöter inte mitt inlägg. Du bara försöker att spekulera om att jag håller på någon djävulskt konspiration. Svara vad det står i texten i stället för att försöka prova att de är mina ord eller hämtad från någon annans stans. Vilken del av texten är inte sant?

   • Enkelt, det är inte dina egna ord vilket bevisar att du håller på med just en konspiration genom att posta just dessa ord på allehanda ställen. Djävulsk, ja det lade du till själv.

    Det finns massor där som man kan ifrågasätta och argumentera mot men till skillnad ifrån många andra så har jag inte tid med det just nu utan då får du snällt vänta.

    Men bara för att säga en sak så påstår man ifrån Israels regering att 1. Man bordat konvojen enligt ”Maritime law” trots att det inte finns något rätt att borda konvojen enligt internationella lagar som är de enda som gäller på internationellt vatten. 2. Man påstår dessutom att man funnit vapen ombord på båtarna vilket torde vara en ren lögn (kan dock inte säga att den förvånar mig) eftersom aktivisterna helt klart vetat om att de troligen skulle bordas innan de kom fram och att det därför vore rent idiotiskt att då frakta vapen. Men man kanske misstog ett dieselaggregat eller en vattenpump för att vara raketer vad vet jag, frågan som i så fall uppkommer är vem som ska fällas för mord då man alltså inte ägde rätten att borda fartygen med våld.

    Inte ens USA försökte sig på tricket att ”hitta” kemiska vapen för att rättfärdiga sitt krig mot Saddam men det verkar som om Israels IDF ska försöka sig på den ”listen” frågan är vilka som väljer att tro på den.

    //Mr G

 2. Israel hävdar att massakern på civila var motiverat, eftersom deras soldater blev attackerade och att de handlade i självförsvar. Men de blev attackerade när de bordade ett fartyg som de inte har någon laglig rätt att gå ombord på, de betedde sig som pirater som kapar handelsskepp utanför Somalias vatten.

  Förmodligen blev soldaterna attackerade av civila som agerade reflexmässigt utan att tänka i en situation där besättningen blev överlumpad. Men vems självförsvar talar vi om här? Det här kommer att bli en brännande juridisk fråga!

  Läs hela artikel på min blogg:

  http://darenpagatan.blogspot.com/2010/05/israel-attackerade-ship-to-gaza.html#comments

  • Den som beväpnad till tänderna (dvs hotfullt) olagligen tränger sig in eller på en plats, fordon eller dylikt kan aldrig hävda självförsvar. Än mindre kan denna hävda att det vore ett acceptabelt våld att döda den som då ger sig på dem med improviserade vapen med tanke på den uppenbara obalansen i våldskapacitet.

   Jag hoppas att denna fruktansvärda händelse markerar slutet på den rättslösa behandlingen av Palestina och Israels olagliga terror mot dess folk…
   Jag hoppas att världen denna gång inte låter sig vaggas till slummer ytterliggare en gång av proisraeliska lobbyister och andra krafter utan denna gång kräver åtgärder, tillbakadraganden och oberoende granskning och straff för de ansvariga. Israel är det enda demokratiskt betraktade land som satt en terroristledare på den yttersta maktens stol, detta borde ha sänt en klar signal till världen redan då men man har valt att blunda istället. (Tror ni mig inte? Goggla Sternligan och läs på om vem som beordrade mordet på Folke Bernadotte (Han med de vita bussarna))

   //Mr G

 3. Ärligt talat tror jag Israel och deras Sverigeambasadör skiter fullständigt i vad en utrikesminister i ett litet land i polartrakterna tycker. De har sedan länge tagit på sig husmartyrrollen. Jaja lasta ni bara mer på mina tyngda axlar, slå bara på mig det är synd om, jag klarar mig nog skall ni se, det är jag mot alla andra som inte fattar.

  Det enda som skulle få dem att darra på manschetten är om USA börjar sätta ner foten. Får se hur mycket stake Obama har. Kan han ta avstånd från sin polares dåliga beteende eller böjer han sig för lobbyn. Han har en till mandatperiod att gå efter…

  • Njae jag är ganska övertygad om att om exempelvis EU avslutade det export/import avtal som man har exklusivt med Israel (värt många hundra miljoner i export till Europa/år) så skulle man få svårt att motivera sina egna invånare, varav många redan är djupt kritiska. Till att välja samma extremfalang till regering i nästa val.
   Dessutom så får Israel inte oansenliga summor i bistånd av EU med.

   Tror faktiskt att om Europa mfl helt frös ut Israel så skulle pressen öka väsentligt på både den Israeliska regeringen och Obama. Det blir ju lika svårt för Obama att motivera militär och annan hjälp till ett land som övriga världen fördömer. Utan det stöd som Europa och USA ger Israel så skulle landet förmodligen antingen kollapsa ekonomiskt eller falla offer för den första krigsmakt som utmanar det.

   Det är lite som skolgårdens värsting, ni vet han som är störst och starkast men som när han sparkat och jäklats med tillräckligt många så blir motståndet honom ändå övermäktigt.

   //Mr G

  • Jag skulle tillägga: ”ett litet land i polartrakterna” som dessutom hade samröre och samarbeta med nazi Tyskland. Vi ligger inte bra till:)

   • Det kan du nog ha rätt i men lilla Svea har mäktiga lungor 😉

    //Mr G

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: