Mr Galahad

Archive for oktober, 2010|Monthly archive page

Ung flicka åtalad för sex med 13-åriga killar

In Världen on 28 oktober 2010 at 10:47

Ja tro det om ni vill men så beskriver i vart fall Aftonbladet fallet.

En 16 årig flicka åtalades i Varbergs tingsrätt under tisdagen för sexuellt utnyttjande av barn.

6 kap i brottsbalken är det lagrum som hanterar sådana brott och i dess 4e paragraf kan man läsa detta:

4 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.
Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut.
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).

5 § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år.
6 § Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.
Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
Kriminalkommissarie Inger Ohlsson säger till Aftonbladet att ”Hade det varit en kille som hade haft sexuella aktiviteter med två 13-åriga flickor så tror jag inte att man reagerat alls” något jag tror hon har rätt i men jag undrar om inte den strängare tolkningen av lagen dvs åtal för våldtäkt mot barn hade använts om det varit en pojke som haft sex med två 13-åriga tjejer.

 

Flickans advokat Elisabeth Johansson är förvånad över att åklagaren väckt åtal.

”Jag tror inte att det var för sådana här fall som lagen kom till, säger hon till Radio Halland”.

Man måste ju undra vilka andra lagar som inte ska gälla flickor då, eftersom den uppenbarligen gäller pojkar som begått samma handling.

 

//Mr G

Helt rätt Assange

In Världen on 23 oktober 2010 at 8:30

Visa de där skitvändarna vart skåpet ska stå.

Underbart att det fortfarande finns folk med lite ryggrad

 

 
http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&videoId=world/2010/10/22/intv.shubert.assange.end.cnn

De försvarar sig med att barnet skulle ha farit illa hos pappan.

In Världen on 19 oktober 2010 at 9:42

När de kvinnor som gjort sig skyldiga till egenmäktighet med barn (i 60% av fallen är det just mödrarna) grips av polisen så är en av de vanligaste försvaren att de inte gjort sig skyldiga till brott eftersom de ju skyddat det stackars barnet ifrån den hemske fadern som trots att mamman mfl ”vet” att barnet far illa hos pappan fått ha kvar delar eller rent av kanske är en av de ytterst få män som fått enskild vårdnad av sitt barn.

Innan detta sker så har det föregåtts av åratal av olika utredningar där oftast mannen tvingats emotta allehanda anklagelser och utstå både isolering ifrån sina barn under utredningen och dessutom också bibehålla lugn och sinnesnärvaro nog att inte slå tillbaka vilket de flesta av oss nog skulle vilja göra. Socialtjänst, polis och åklagare har konstaterat att ingen grund för anklagelserna funnits och lagt ned utredningen. Socialtjänsten måste dessutom ha fått ett så stort förtroende för pappan att man är beredda att påstå att barnets bästa är att leva endast tillsammans med eller i vart fall delvis tillsammans med sin pappa. De måste alltså i princip vara helt övertygade om att barnet inte alls på något sätt far illa av boendet med sin far.

Det är alltså detta beslut ifrån socialtjänst och åklagare/domstol som mamman protesterar mot genom att föra bort barnet, ”för barnets bästa” som de alltså själv ser det.
Visst kan man förstå det resonemanget utifrån varje förälders inneboende känsla för att skydda sina barn mot allt ont även om det onda råkar vara den andre föräldern.
Det finns ett antal böcker skrivna i ämnet, böcker som exempelvis ”Gömda” som i det närmaste blev en feministisk ikon och bränsle på det bål som man bränt åtskilliga män sedan dess.

”Samhället skyddar inte kvinnor/barn de skyddar männen”

Så brukar det låta men de senaste åren har en annan bild så sakteliga börjat framträda alltmer.
En bild som tydligare och tydligare visar att verkligheten inte alls är så enkelt och svart/vit som man velat få det att se ut som. De män som vill och kan vara en bra pappa till sina barn hamnar alltför ofta i situationer där de trots detta och trots att de är likvärda eller rent av bättre lämpade att på ett bra sätt ta hand om barnet ändå tvingas till att bli ”varannan helgs pappor” eller ännu värre ”Svikare” som aldrig får träffa sina barn.

Inte för att de inte vill

Inte för att de inte kan

Inte heller för att de är sämre för barnet på något sätt

Utan för att modern bestämt sig för att de inte ska få det

Frågan återstår då, har mödrar ensamrätt på vetskapen om vad som är bäst för barnet?

Notera skillnaden i rapportering

In Världen on 15 oktober 2010 at 8:34

Mellan Osama som kidnappade sina barn i Lördags och återlämnade dem igår och denna kvinna som kidnappade sitt barn 2008!?

Skillnaderna mellan de två fallen är enkla och bara två:

Det gäller en utländsk man och en svensk kvinna – Gissa vem som har störst chans att bli rättvist behandlad av våra myndigheter?

Både Kristina Holmström och Joakim Rahmstedt skriver på Newsmill och pekar ut orimligheter i hur våra svenska myndigheter diskriminerar, misstänkliggör och ibland rent av begår tjänstefel för att de inte klarar av att förhålla sig objektiv till parterna i en vårdnadstvist.

Om Eva Brunnes kritik riktades mot rasister så kan man fråga sig varför SD känner sig träffade – om de nu inte är det alltså?

In Världen on 06 oktober 2010 at 14:09

Jimmy & Co protesterade mot Biskopens predikan om mänskliga rättigheter och alla lika värde genom att helt enkelt lämna storkyrkan mitt under predikan.

Om de nu som de påstår inte är ett rasistiskt parti så kan man ju fråga sig varför de då kände sig så träffade av kritiken mot just sådana krafter? Och nu ber Jimmy kungen om ursäkt.

Vad ska man säga, barnsligt, patetiskt och avslöjande är alla ord som poppar upp när jag ser nyheten.

Men är det inte lite poetiskt!

In Världen on 02 oktober 2010 at 10:39

Att odemokratiska krafter som Sverigedemokraterna (Jo i grund och botten så har de odemokratiska värdegrunder även om de inte gärna skyltar med de åsikterna offentligt) nu drabbas av andra odemokratiska krafter som OGs uthängning på nätet.

Det är svårt att inte dra paralleller till OGs uthängning av dömda sex och våldsbrottslingar för något år sedan, något som flera SD anhängare uttalade sig positivt om och i vissa lokala fall själva initierade liknande uthängningar av individer som efter avtjänat straff bosatt sig i området.

Nu drabbas man alltså av exakt samma sak själva och rasar över behandlingen.
Skäms de över att vara anhängare av sitt parti? Skulle en publicering av socialdemokraternas medlemmar mött samma reaktion?? Givetvis inte.
Kunde de inte dra den egna slutsatsen av att folk skulle få veta vilka åsikter de stod för om de kandiderade till kommunfullmäktige eller riksdagen under SDs fana samt att många då skulle tycka illa om dem för detta?? Det borde de i vart fall ha gjort.

Nu tvingas de bita i det sura äpplet och många hoppar av partiets platser istället för att svälja.

Poetiskt var ordet…

//Mr G