Mr Galahad

Beredskapspolisens vara eller icke vara?

In Världen on 03 november 2010 at 10:13

RPS (Rikspolisstyrelsen) har utrett dess behov av beredskapspolisen och kommit fram till att den inte använts och därmed ska läggas ned, ivrigt påhejat av polisfacket av någon märklig anledning.

Under de 14 år som jag varit aktiv beredskapspolis så har enheten gått ifrån ett halvmilitärt antisabotage/antiterror förband till en i princip helt polisiär enhet, bättre utrustad och beväpnad än regelrätta patrullerande poliser.
Polisen skriver så här på sin hemsida ”Under de 25 år (här klumpar man ihop den allmänna, som mycket riktigt funnits sedan dess och särskilda beredskapspolisen som i verkligheten är två skilda enheter och som har funnits i 14 år) som organisationen har funnits har beredskapspoliser använts i skarpa lägen vid två tillfällen: år 1991 för bevakningsuppgifter i Stockholmsområden i samband med Gulfkriget och år 2005 i Kronobergslän efter stormen Gudrun.”

På en annan sida går det att läsa följande om Beredskapspolisen: ”Beredskapspolisen användes i räddningsarbetet i samband med stormen Gudrun 2005 och för bevakningsuppgifter vid avspärrningar i samband med fågelinfluensan 2006.”

Insats mot folkmassa (IMF) som beredskapspolisen tränades i efter göteborgskravallerna

Så här lät det 2008: ”Landets beredskapspoliser används för lite trots att det uppstår händelser och katastrofer som den civila kåren har utbildning för att hantera. Det anser Rikspolisstyrelsen, också beredskapspoliserna själva är missnöjda över att aldrig få rycka in.”

Från och med 1 januari 2009 har förordningen om beredskapspolisen en ny lydelse (se nedan). De nya bestämmelserna innebär att möjligheterna att använda beredskapspolisen för vissa polisuppgifter utökas och att Rikspolisstyrelsen beslutar när beredskapspolisen skall tas i anspråk. Enhetens grundläggande arbetsuppgifter är räddningstjänst och befolkningsskydd men den ska också kunna användas för vissa andra polisuppgifter, t.ex. bevakningsuppdrag. Beredskapspoliser får precis som andra poliser använda våld när det är nödvändigt. I fredstid får dock inte polisen planera att sätta in beredskapspolis i situationer där det finns en påtaglig risk för att de kan komma att använda våld mot enskilda, t.ex. vid kravaller. Sådana uppgifter ska i stället, som tidigare, utföras av ordinarie polispersonal.

En förordning som alltså aldrig tagits i bruk eftersom RPS inte gett tillstånd för de förfrågningar som kommit.

Vi Beredskapspoliser är  alla frivilliga, högt motiverade och ambitiösa individer som valt att ingå i styrkan och även haft ett stort driv att göra det bästa möjliga arbete.
Varje gång det talats om tjänstgöring, bevakning, räddningstjänst, evakuering, avspärrning, eftersök eller andra aktiviteter som ställer stora påfrestningar gentemot den reguljära poliskåren. Så står vi klara att möta uppgiften med samma engagemang som vi gick in i Beredskapspolisen med. Det anordnas träning, vidareutbildning och övningar för att möta uppgiften men till ingen nytta eftersom man sedan väljer att inte använda oss. Allt till en onödig kostnad både monetärt och tidsmässigt för de individer som engagerat sig.

För att ni skall få en uppfattning om hur mycket tid som förspills för oss engagerade Beredskapspoliser så ska jag visa er ett räkneexperiment.

Varje Beredskapsavdelning består av 64 man och varje repetitions/vidare utbildningstillfälle pågår under 1 vecka för oss, då ej medräknat all den planering och andra förberedelser som andra än vi måste lägga ned för att få ihop en sådan vecka.

5 dygn motsvarar 24×5=120 timmar, räknat på 64 man så innebär det 7680 timmar eller 320 dagar i förlorad tid totalt sett på en avdelning.
Med en repetitionsutbildning vart annat år under 14 år och en grundutbildning 4 veckor så innebär det 320×10=3200 dagar eller 8,8 år totalt sett och det är enbart räknat på en enda av de 20 avdelningar som finns i landet.

Summan förlorad arbetstid och fritid lämnar jag därhän men ni kanske förstår hur stort vårt engagemang och vår vilja att göra Beredskapspolisen till något bra.

Politikernas och RPS ovilja att använda Beredskapspolisen trots att den skulle ha varit mycket användbar vid åtskilliga tillfällen, har kostat samhället stora pengar och oss engagerade otroligt mycket tid. Polisfacket hävdar ofta i sin argumentation att de uppgifter som Beredskapspolisen utbildats för ska genomföras av andra beredskapsorganisationer, oftast hemvärnet som är en militär enhet. Man kan undra om de känner till Ådalen -31 och den lag som stiftades efter denna enormt tragiska händelse. Kort sagt så är det bara polisman som under fredstid får agera med våld som inte faller under nödvärnsrätten. En hemvärnsman som ställs inför exempelvis ett

Är det dessa som ska utrymma en stadsdel eller spärra av ett farligt område?

utrymningsuppdrag får helt enkelt inte använda våld i tjänsten så länge han inte först blivit attackerad. Han saknar för övrigt också för det mesta utbildning och kunskap om vilka rättigheter lagen ger honom vid sådana tillfällen. Hemvärnet är nämligen skapat för helt andra uppgifter än Beredskapspolisen.

Man oroar sig för den möjligheten att en Beredskapspolisman kan hamna i en våldssituation men den risken föreligger väl även för andra beredskapsstyrkor?

En beredskapspolis har både utbildning, lämpligt juridiskt stöd och utrustning för att möta en sådan situation både bättre och säkrare än i princip någon annan förutom yrkespoliserna själva. Han är dessutom aldrig ensam utan har stöd av såväl yrkespolis (Gruppchef) samt ytterligare 6 beredskapspoliser.

Förslaget som nu ligger är att lägga ned Beredskapspolisen helt och hållet. Detta trots att de ytterst få gånger vi använts fått mycket bra vitsord och enbart gott renommé hos de yrkespoliser som varit inblandade. Är det inte lite märkligt att förorda nedläggning av något som aldrig egentligen testats ordentligt?

 

Ge oss en chans att visa vad vi kan göra istället och utvärdera oss utifrån dessa insatser.


//Mr Galahad – En av de första Särskilda Beredskapspoliser som utbildades.

Annonser
 1. Bevakningsuppgifter löses allt oftare privata alternativ, vaktbolag mm. Eftersom det är mycket professionellare på det och det är enklare och flexiblare än att ta in BP.
  Att sätta in BP i IMF är också otänkbart eftersom de inte får sättas in i situationer där det finns risk att de måste använda våld. Så det går också bort
  Vid eftersök använder man ofta folk som har lokal kännedom orienteringfolk, brukshundsklubbar och hemvärn. Dessa har mycket enklare att få ihop tillräckligt med folk snabbt.
  Hemvärnet kommer aldrig användas till att sättas in mot civila som vid Ådalen 31. Vilket det för övrigt är smått patetiskt att hela tiden dra fram. Samhället ser annorlunda ut nu är vad det gjorde 1931. Hemvärnet kan eventuellt bevaka vissa viktiga samhällsobjekt vid ett hemvärnslarm. Men detta beslutas då av regeringen och då har vi troligen i ett helt annat läge. Att måla upp hemvärnet som en konkurrent till BP är löjligt eftersom det inte är det. Anledningen till att man vill lägga ner BP är helt enkelt för att man betalar en massa pengar för något som inte behövs. Att sedan beredskapspolisen konstant måste påvisa sin egen existens och att de behövs, trots att de aldrig utnyttjas är det slutgiltiga beviset på att de borde läggas ner.

  • Att beredskapspolisen inte använts så ofta beror på att RPS på senare tid och regeringen tidigare inte haft mod att använda oss.
   Att använda exempelvis vaktbolag att bevaka/avspärra platser fungerar givetvis också det, till en högre kostnad och en mer begränsad förmåga. En ordningsvakt/väktare har trots allt en avsevärt mindre plan att spela på jämfört med en polisman, både juridiskt, tekniskt och auktoritetsmässigt. Beredskapspolisen är frivilliga med en mycket hög motivation att göra ett så bra arbete man kan göra vilket är mer än man kan säga om något privatalternativ. Jag hoppas att du själv inser att de uppgifter som BP idag kan lösa ligger bortom vad något privat vaktbolag kan göra och de har dessutom både de lagliga rättigheterna att agera samt bättre verktyg att agera med än väktare någonsin (förhoppningsvis) kommer att ha.
   IMF har det heller aldrig varit tal om i realiteten men vi fick utbildningen i det. Samtidigt så skulle man kunna ställa sig frågan vad som skulle hända om en situation eskalerade till rent upplopp och man saknar manskap att sätta in på rimlig tid.
   Beredskapspolisen har en ställtid på 60 minuter vilket förvisso kanske är mer än en aning optimistiskt men det är den information vi fått i vart fall. Eller tycker du att det vore mer lämpligt att sätta in väktare eller ordningsvakter (hur nu det skulle gå till rent juridiskt) utan lämplig utrustning, träning och erfarenhet av IMF?
   Beredskapspolisen skapades för att vara en resurs för polisen att använda vid svåra påfrestningar för samhället.
   I princip varje situation som varje individ ställs inför vid sådana tillfällen har potentialen att eskalera till våld varför argumentet om att vi inte ska sättas in i situationer där det finns risk om att vi skulle tvingas använda våld helt enkelt inte håller. Sätter man in väktare, ordningsvakter, hemvärn, fotbollsdomare, bagare, popstjärnor eller kungen själv så löper samtliga exakt samma risk att tvingas till våld som en beredskapspolis skulle stå inför. Beredskapspolisen löper däremot i jämförelse med de ovanstående en mindre risk eftersom de flesta drar sig för att ge sig på beväpnad polis medan väktare och andra är enklare mål att ge sig på. Vi har dessutom både lämplig utrustning, laga stöd och rätt utbildning för insatsen vilket övriga saknar.

   Du har rätt Hemvärnet är inte en konkurrent till Beredskapspolisen men ändå är det en av de mest förekommande argumenten mot BP, ”Det där kan hemvärnet göra”
   Det finns idag lagar som uppkom pga Ådalen -31, i princip är det så här militär styrka får inte verka inom rikets gränser under fredstid. Därför är hemvärnet ett dåligt alternativ och kallas inte heller ut som ”hemvärnet” utan ombeds ombesörja med frivilliga dvs helt vanliga människor som alltså också tillhör hemvärnet. Man kringgår alltså problemet. Men detta innebär också att de är helt vanliga människor med de rättigheter som vanliga människor har och inget mer.

   Vaktbolag är bra på sin kant – Men de är dyra för myndigheterna att använda och saknar både kompetens, lämplig utrustning men framför allt lämplig juridisk ställning för uppdraget.

   Hemvärnet är också de mycket bra på sin uppgift – Men de får inte användas i fredstid och ska heller inte användas för civila nödlägen.

   Problemet Beredskapspolisen står inför är inte brister i förordningar eller brister hos personalen utan oviljan att använda oss. Därför anser jag och många av mina ”kollegor” att man antingen ska lägga ned oss helt eller sluta upp med larvandet och våga använda oss när sådana situationer uppstår att vi kan göra nytta. Vi gick med i förbandet fullt medvetna om riskerna vi eventuellt kunde utsättas för och en stor del av oss är minst lika vana att hantera våldsamma situationer som vilken dörrvakt/väktare som helst. Vi är också duktiga på mycket annat som väktare/ordningsvakter däremot saknar eftersom de helt enkelt inte har möjligheten att ha två yrken. Att vi sällan använts är inte ett argument för att lägga ned oss eftersom det inte beror på oss utan snarare politiker och skrivbordsryttare. Att vi däremot fått extremt goda vitsord de tre gånger vi har använts är däremot ett argument för motsatsen.

   Ska vi läggas ned så ska det ske av rätt anledningar och med en medvetenhet om vad som ska ersätta oss.

   //Mr G

 2. När det gäller anledningen till att man vill lägg ner BP, så tror jag en stor del av anledningen ligger i den första delen av ditt inlägg. Att ni har polisära befogenheter. Jag tror inte ni behöver det och jag tror det är mycket där skon klämmer. Speciellt när det gäller kritiken från polisens huvudskyddsombud och polisförbundet. Man ska heller inte glömma att det är stor skillnad i antalet poliser nu jämfört för några år sen. Då var det strax över 16000 nu är det över 20 000. Vad gällande IMF så tror jag att det är direkt olämpligt att överväga att använda BP till det. Det behövs mer än 2 veckors kurs vartannat år för det.
  Då är nog Livgardets MP plutoner bättre rustade. Med tanke på att deras övningar riktar sig till liknande moment i utlandstjänst. Dem har ju dessutom mycket längre utbildning.

  Jag har inte koll på exakt vilka tillfällen BP varit inkallade. Jag vet Fågelinfluensan och Gudrun iallafall. Ingen av dessa insatser krävde egentligen att ni hade polismans befogenheter. Att ni gjorde en bra insats är jag helt övertygad om. Det gjorde alla frivilliga som hjälpte till vi dessa tillfällen. Vad dem än tillhörde för organisation. (FMCK, Bilkåristerna, Friviliga Flygkåren, Hemvärnet) Alla dessa var ju delaktiga i ovan insatser.

  Jag tror man är väldigt medveten om hur man kommer ersätta BP. Dels genom att behovet minskat när polisen har vuxit. Vaktbolag används mycket mer nu än förr.
  Kanske blir det så att man tar bort de polisiära befogenheter och stoppar in er i hemvärnet. För att där kunna ta tillvara er utbildning. Det behövs alltid frivilliga som ställer upp. Vid stormar, översvämningar snökaos mm. Men inte med de befogenheter ni har. Dem behöver ni inte för det.

  • Hinner inte med mer än ett kort svar just nu.

   Du ser inte hela bilden eller så förstår du inte skillnaden mellan polismans befogenhet och vanliga medborgares.
   De befogenheter du talar om skulle exempelvis vara skillnaden mellan att kunna utrymma ett område trots att de som befinner sig där inte vill lämna området, tom med våld om så krävdes.
   Detta får vare sig hemvärn, väktare eller någon annan göra utan att direkt livsfara föreligger.

   Ett annat sådant fall vore exempelvis en avspärrning där någon skiter i den och bara kör vidare. Hemvärn, väktare etc har inte laga stöd att ta till våld för att få tag i denna individ, gripa honom och med våld föra ut honom ur det avspärrade området. De får inte heller genomföra en husrannsakan eller en kroppsbesiktning.
   Lek med tanken att något allvarligt händer och de obeväpnade hemvärnsmännen/väktarna etc ställs inför en situation där de exempelvis blir hotade med skjutvapen typ äldre farbror som inte alls vill utrymma platsen eller inte inser att det är polisen han har framför sig. (Har hänt i verkligheten). Vad ska de göra då?

   Det finns en anledning för att man valde att göra Beredskapspolisen till just en polisiär enhet och inte en militär trots att vi i början skulle jaga militära förband i ett skymningsläge. Det handlar inte om att det nu finns fler poliser utan att det ibland behövs ett ordentligt tillskott av personal som oberoende kan lösa enklare uppgifter så att reguljär polis kan koncentrera sig på de mer akuta.

   Vaktbolag och hemvärn är bra på sin grej men ibland krävs det mer än de kan leverera och då är BP ett bra alternativ.

   //Mr G

 3. Tack Mr G för dina insatser 🙂

  Det finns, sägs det, 20 000 poliser i Sverige. Men det finns inte 20 000 poliser varken i Stockholm, Göteborg eller Malmö. De får köra på övertid, frysta semestrar etc. Beredskapspolisen är ett komplement och avlastning till polisen. IMF är en av momenten för beredskapspolisen. Tanken var, om beredskapspolisen bevakade ett objekt under en period av oro och kravaller, skall beredskapspolisen kunna skydda objektet som ett sista hinder.
  Den rapporten som polisens huvudskyddsombud och polisförbundet om beredskapspolisen, var fylld av fakta fel och inte värd att tas på allvar. Att Livgardets MP plutoner bättre rustade. Med tanke på att deras övningar riktar sig till liknande moment i utlandstjänst. Dem har ju dessutom mycket längre utbildning. Spelar ingen roll, de får inte användas mot civila överhuvudtaget, finns inget lagstöd. Vänd på resonemanget, varför utbildas Livgardets MP i IMF överhuvudtaget? Kan det vara så att det saknas renodlade (civila)polisenheter i FN och EU?
  Jag håller med MR G det är dags att använda beredskapspolisen och sluta tramsa. Det är inte så svårt och flytta på de tjänstemän som bromsar, de som sitter på Polisavdelningen i samma hus som RPS.

 4. […] Läsvärd Beredskapspolisblogg […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: