Mr Galahad

Archive for december, 2010|Monthly archive page

Tjänstemän som lyder under Polislagen kan i princip göra vad de vill utan att straffas

In Världen on 27 december 2010 at 23:39

Tyvärr är det den sorgliga sanningen.

Det finns tiotusentals exempel på fall där ordningsvakter eller poliser och tom ibland väktare begått högst tvivelaktiga handlingar, misshandlat gripna, gripit människor under våldsamma former som inte begått något brott samt kränkt andra utan laga stöd. Eller för att vara exakt, utan giltiga skäl men med laga stöd.

För att ta ett exempel: En polisman kan gripa dig för LOB (Lagen om berusade) och du får spendera natten i en fyllecell, trots att du inte druckit minsta lilla droppe alkohol. Lagen förbjuder nämligen att ett blodprov eller utandningsprov tas som kan påvisa ett eventuellt felaktigt gripande. (Just detta exempel har jag hört direkt ifrån polismannen som gjorde gripandet själv, skälet? En ung kille som ”kaxade sig” mot sagda polisman).

Här finns ett annat exempel på vad som sker när du ”kaxar dig” mot ordningsmakten.
Ledningen för sagda ordningsmakt brukar i regel skyla eventuella sådana brister bland sin personal med att Vi har skyldighet att bruka våld när en situation inte går att lösa på något annat sätt.

35-årige Anneli undrar nog om inte situationen hade kunnat lösas på något annat sätt än att hon misshandlades av fyra! (4) stora polismän, Anneli väger 52 Kg och är 162cm lång.

Osmo Vallo hade varit i livet idag om de polismän som grep honom hade kunnat lösa situationen med den på mage liggande och handbojade Osmo på något annat sätt än att bussa polishunden på honom och misshandla honom genom att stampa eller hoppa på hans rygg.

Den 21-årige student vars hjärta slutade slå på golvet i en polisbuss någonstans mellan arresten och sjukhuset i Karlstad för en dryg månad sedan undrar kanske också om situationen hade kunnat lösas på något annat sätt. Kanske hade han levat om man låtit bli att låta honom ligga på mage med armarna bojade bakom ryggen, något alla polismän vet är riskfyllt och de aktuella polismännen dessutom blev påminda om av ambulanssjukvårdare på plats innan de la honom på just mage i bussen. Nästa fråga man ställer sig är om man över huvudet taget brydde sig om den unge mannen levde eller dog under resans gång.

Inte ens när en domstol finner det klarlagt att övergrepp skett och att dessa tjänstemän inte bara begått tjänstefel utan också brott med fängelse som påföljd, så kan den som drabbades räkna med att de ansvariga fälls.

Är det här rimligt i en rättsstat?

 

//Mr G

God jul!!

In Världen on 24 december 2010 at 10:23

På er allihopa..

🙂

Det är svårt att lösa ett problem som man inte förstår.

In Samhälle on 23 december 2010 at 10:11

Det är inte särskilt konstigt att man inte kunnat påvisa något resultat av satsningen. Man har ju använt alla pengar för att utbilda en massa människor i den feminaztiska synen på varför vissa män misshandlar sina nära och kära. Hur skulle det ha minskat antalet brott?
Om man istället använt pengarna för att forska omkring vilka faktorer som orsakar att vissa män och kvinnor har/får det här beteendet gentemot sina partners. Så kanske man hade fått nog med insikt för att faktiskt kunna skaffa verktyg för att få brottet att minska.

Istället har man fortsatt med att demonisera de som begår detta brott och trycka ned kvasivetenskaplig forskning utan empiriska grunder i halsen på folket, politikerna och alla som kommer i kontakt brottsoffren. Forskning som bygger på filosofiska idéer om genusmakt och mannens försök att hindra kvinnan ifrån att växa sig starkare genom att använda det enda vapen han har mot henne, våld. Och sedan undrar man varför inte brottet minskat i omfattning.

Om man inte förstår vad som är fel så är det tämligen svårt att göra något åt felet eller hur?

//Mr G

Om F-kassans utlåtanden gång på gång blir så här fel, så kanske de saknar den kompetens som krävs?

In Världen on 22 december 2010 at 10:45

Om man som privatperson tar in en expert som gör ett utlåtande, låt oss säga om hållfastheten av golvreglar när du ska bygga ett badrum på övervåningen.

”Om du ska bygga badrum där så undvik tunga material och badkar” säger denne expert.

Ett utlåtande som du sedan ignorerar för att någon annan sagt att jodå hustillverkarna tar alltid till i överkant när de dimensionerar reglarnas storlekar, så det ska nog gå bra det där. Vad händer då när taket rasar in och och du plötsligt har ett badkar i vardagsrummet?

Jo då får stå där med ”Idiotlampan” blinkandes över huvudet och snällt betala hela kalaset själv eftersom du ignorerade experternas råd.

 

Nu menar man på försäkringskassan att detta inte alls är något de behöver göra, lyda experternas råd alltså, de bedömer alltså att den interna kompetensen är fullt tillräckligt för att göra helt andra bedömningar än de externa experter de anlitat. Men vad händer när det visar sig att den interna kompetensen har fel?

Svaret på frågan är: Ingenting.

Att man gjort felaktiga bedömningar, underlåtit att lyssna till experter och på grund av detta orsakat inte bara onödigt lidande utan kanske också en persons död pga alla de faktorer som drabbar den som inte kan arbeta men inte tillåts få ersättning ifrån vår allmänna sjukförsäkring. Det behöver nämligen inte den statliga myndigheten ta ansvar för över huvudet taget.

Om en arkitekt gör fel och hans felkonstruerade hus rasar samman så är han skyldig att betala skadestånd till de som drabbats.
Om en Mekaniker gör fel och orsakar allvarliga fel på en bil så är också han skyldig att betala skadestånd till den som drabbas.

Men tjänstemän på våra myndigheter, de kan aldrig hållas för ansvarig om inte det rör sig om uppsåtliga fel. Inte heller kan myndigheten själv hållas till ansvar för att ha orsakat lidande, skada eller tom död pga felaktigt handläggande av dess tjänstemän.

Samtidigt måste man fråga sig om det nu är så att dessa handläggares beslut gång efter gång visar sig bli fel, orsaka onödigt lidande och kanske tom människors död. Är de då i så fall verkligen kompetenta att ta sådana beslut över huvudet taget? Vore det kanske på sin plats att ifrågasätta om den gigant på lerfötter vi kallar försäkringskassan verkligen är kompetent att sköta det uppdrag som vi, folket gett myndigheten genom vår folkvalda regering?
Vore det kanske på sin plats att ställa krav på de tjänstemän som har vårt försörjning och i förlängningen våra liv i sina händer för den händelse att vi blir sjuka?

 

//Mr Galahad

Amerikanerna har låst in människor utan vare sig åtal, rättegång eller bevis om brott tidigare..

In Världen on 15 december 2010 at 11:02

Så jag förstår i allra högsta grad Julian Assanges ängslan över att bli utlämnad till detta högst märkliga land.

Det finns inget som hindrar att man behandlar honom precis som man behandlat andra helt oskyldiga individer.
För stormakten är det nämligen inte så viktigt att man bibehåller de mänskliga rättigheterna eller ens sitt eget juridiska system om de ogillar individen tillräckligt mycket och Julian har ju varit instrumentell i att dra ned brallorna rejält för den Amerikanska eliten och deras allierade.

1 2 3 4

Precis som vissa andra länder så vet man att ingen vågar ställa ultimatum gentemot dessa länder och vilket land skulle ställa sig på herr Asanges sida mot USA i dagsläget?
Vem bryr sig om att de bryter mot internationella konventioner, ljuger för världen och startar krig med dessa lögner som svepskäl? Tack vare wikileaks så VET vi idag vad många internetdebattörer har påstått länge. Nu har vi bevisen i deras egna hemligstämplade dokument läckta av deras

egna landsmän som förmodligen helt enkelt fått nog av lögnerna. Dessa ”whistleblowers”  2 löper stora risker och tom att dödas eftersom maktens hantlangare anser sig ha rätt att ljuga och begå brott för att nå sina mål.

Lord Actons gamla slitna citat ”Makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut” har aldrig varit sannare än idag.

//Mr Galahad

Den Israeliska staten erkänner skuld utan att faktiskt yttra orden

In Världen on 10 december 2010 at 10:00

Ja det finns egentligen inget annat sätt att tolka den senaste utvecklingen i historien kring Ship-to-Gaza händelsen där 9 turkiska medborgare mördades av Israelisk militär.

63 000 pund (Antar att det gäller brittiska eftersom Turkiets valuta inte heter pund) motsvarar lite drygt 2/3 dels miljon och är alltså det pris som ett liv betraktas ha i de Israeliska regeringens ögon.

Ingen ursäkt, ingen skuld, ingen dom. Bara en hög med sedlar.

Det är banne mig nästan så att man kan bli antisemit på kuppen.

 

//Mr Galahad

The war on Wikileaks eller sanningen skall göra dig fri.

In Världen on 07 december 2010 at 22:29

Julian Assange har skapat Wikileaks som i sin tur publicerar material som visar hur olika regeringar, tjänstemän och myndigheter är korrumperade begår övergrepp och tom brott mot den egna statens lagar.

Detta borde vara en oerhörd tjänst för folken i de respektive länderna som plötsligt ges möjligheten att faktiskt granska sina folkvaldas aktiviteter ur ett objektivt perspektiv helt utan mer eller mindre trovärdiga journalisters artiklar utan bevis.
Dokumenten finns där, bevisen finns där. Nu VET vi vad vi tidigare endast kunnat misstänka och reaktionerna på det är enligt mig rätt märkliga. Man hotar budbäraren, den som hjälpt till att avslöja lögnerna, korruptionen och brotten.

Assange råkar också vara föremål för en mycket märklig brottsutredning som bottnar i minst lika märkliga anklagelser. Hade den misstänkte hetat Hans Olsson eller tom Abdullah Mahmoudh så hade man agerat HELT annorlunda. Hållit den misstänktes identitet hemlig fram tills åtal väckts och förmodligen förhört individen omedelbart när tillfälle gavs. Vilket i det här fallet förmodligen skulle ha resulterat i ett snabbt nedläggande av utredningen.
Istället så iscensätter man denna fars och beter sig som kalvar första dagen på grönbete.

Om jag vore en svensk åklagare so gjort mig till åtlöje inför hela världen så skulle i vart fall jag göra allt i min makt för att orsaka så lite vågor som möjligt. Varför skulle exempelvis en åklagare inte kunna sätta sig på ett plan och förhöra en misstänkt men inte gripen eller häktad individ i ett annat land om det nu råkar vara så att denne befinner sig där och inte vill resa tillbaka till det land som misshandlat hans integritet så otroligt mycket som Svea rike gjort.
Vad är viktigast i det läget? Att få till förhöret och få höra den andra sidan av historien eller att sitta kvar på sin höga häst?

Vissa tomtar har inte förmågan att inse att Assange och Wikileaks är så tätt kopplade mot varandra så att det som drabbar den ene också drabbar den andre så givetvis har även dessa anklagelser bäring gentemot det som sker mot wikileaks.  Det råder ingen tvekan om att amerikanska intressen påverkar både politiskt, ekonomiskt och även till viss del polisiärt den behandling som Herr Assange blivit utsatt för.

Det pågår nämligen ett högst verklig krig gentemot Wikileaks. Ett krig som utan tvekan sker på anmodan av olika regeringar (mest troligt den Amerikanska) och som förs av diverse ekonomiska funktioner och vars syfte utan tvekan är att lamslå informationssiten.
Vissa individer, flera av dem högt ansedda personer i tjänst hos ”militärdiktemokratin”  i väst, använder nu sin inte helt oansenliga politiska makt för att driva på genomförandet av även ett fysiskt krig.

Lönnmörda Julian Assange

Jaga honom såsom vi jagar Bin Ladin

Om man nu resonerar på detta vis i detta till synes civiliserade och demokratiska land där i väst vad är det då i så fall som skiljer dem ifrån andra regimer som jagar, fängslar och mördar journalister, politiska motståndare eller andra som talar om obekväma sanningar om dem?

De talar om förräderi och att han skulle vara nationens fiende vilket i princip är detsamma som avslöjande reportrar brukar råka ut för i mindre civiliserade hörn av världen.
Frågan är om sanningen har någon plats i de regeringar som nu hänger sig till kriget mot wikileaks och jakten på Julian Assange?

Avslutningsvis så vill jag påstå att de forna amerikanska ledarna nu troligen vänder sig i sina gravar när de ser hur deras efterlevande förvaltar den nation som så många offrat sig för att skapa

”Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.” Benjamin Franklin

Men wikileaks är  inte försvarslösa, eller snarare kanske man ska säga att wikileaks har vänner som på egna initiativ ger sig in i striden mot olika mål för att hämnas för vad man upplever är orättfärdigt beteende ifrån rättsväsende, regering och omvärld.
Dessutom så finns det ett sådant stort stöd gentemot wikileaks att det svårligen kan tänkas att ens USA kan vinna en sådan kamp. Det är nämligen en väldigt stor skillnad mellan att begå brott mot enstaka civila som världen inte ser och att begå brott mot miljoner som kommer att sprida alla sådana övergrepp lika fort som wikileaks publiceringar gjorde.

 

 

 

 

Några meningar om Wikileaks (Publicerat i Aftonbladet)

USA. Journalisten och författaren David Samuels:

– Wikileaks verkliga betydelse – och nyckeln till att förstå dess grundares motivering och beteende – ligger inte i innehållet i de senaste dokumenten som har publicerats utan i tekniken som gjorde det möjligt, vilken redan har visat sig vara ett kraftfullt vapen att använda för att underminera offentliga lögner och försvara mänskliga rättigheter, skriver han i The Atlantic.

Världen. Reportrar utan gränser:

– Reportrar utan gränser kan bara fördöma denna beslutsamhet att hetsa mot Assange och upprepar sin övertygelse att Wikileaks har rätt enligt den amerikanska konstitutionen att publicera dessa dokument”, skriver organisationen i ett utttalande på sin hemsida.

USA. Republikanen Ron Paul:

– I ett fritt samhälle har man rätt att veta sanningen. I ett samhälle där sanningen är ett problem, får vi stora problem, skriver han på Twitter.

 

//Mr Galahad