Mr Galahad

Archive for juli, 2011|Monthly archive page

Mer våld än nöden kräver

In Världen on 10 juli 2011 at 11:17

Det är den klassiska tolkningen av vad som är att betrakta som nödvärn eller ej. Du får försvara dig mot ett angrepp men bara med så mycket våld som nöden kräver.

Kvinnan vid spärren kommer strax att göra sig skyldig till misshandel fast många tycker att ho gjorde rätt.

Om vi ska likställa kränkande brott, typ tafsande men det ”brottsliga angrepp” som är förutsättningen för att få använda nödvärn för att freda sig så måste vi i förlängningen också tillåta våld vid andra typer av kränkningar. Kränkande språkbruk eller gester, kränkningar via internet osv. Ni inser förhoppningsvis själva hur sjukt det skulle bli.
Möjligen kan man godta att kvinnan svårligen kunde hejda sig med det initiala våldet men när mannen sedan utan att angripa henne går förbi henne och ställer sig vid luckan så ger hon på honom en spark som definitivt faller utanför vad lagarna ger dig rätt till, dvs en solklar misshandel som bevakningsfilmen bevisar.
Lagstiftningen ska inte ta hänsyn till kön eller någon annan skillnad mellan olika människor, meningen är att samtliga ska ha samma rätt att inte bli utsatt för hot, våld eller kränkningar.
I individfallet kan rätten ta hänsyn till olika faktorer men i detta fall så har åklagaren lagt ned det ena men inte det andra vilken jag anser är solklart fel.
Vänd på det se ser man tydligt det absurda i stödet för kvinnans beteende.

(Verklig händelse) En berusad medelålders kvinna trampar upp bakom dig och greppar tag mellan dina ben samtidigt som hon kommer med ett förslag om att ”följa med henne hem så ska hon visa dig hur riktiga kvinnor gör”. Som nykter 30-åring så är det inte något trevligt kan jag lova. Enligt logiken som då flödar här så skulle jag alltså i det läget ha rätt att ge henne en rak höger men i verkligheten skulle det bara ha resulterat i en misshandelsdom för mig. Medan hon skulle ha gått fri eftersom hon utsattes för det värre brottet.
Bara för att du är kvinna så innebär inte det att du kan ta till våld precis som du känner för och detta är något som vi i samhället måste börja ta på allvar eftersom det är ett betydligt större problem än vi hittills velat erkänna för oss själva.
Var 5 som dödas av relationsvåldet är en man som dödas av sin kvinna. Visst är det svårare för en kvinna att orsaka skador på en man men det är ingen ursäkt för att få slå utan konsekvenser.
//Mr G