Mr Galahad

Archive for september, 2012|Monthly archive page

Ännu en film avslöjar en misshandlande ordningsvakt.

In Världen on 16 september 2012 at 11:17

En bojad, ”Per” som lugnt följer med den andra ordningsvakten. Får utan att ha en chans att skydda sig själv ta emot synnerligen hårt angrepp i formen av ett knä mot den nedre delen av kroppen. Ett angrepp så våldsamt att ”Per” handlöst kastas bakåt och slår huvudet i betonggolvet.

”Per” ska ändå skatta sig lycklig för i motsats till de flesta andra så fastnade misshandelm på en övervakningskamera som inte lämnade några tvivel över hur det hela gick till.

”Då hade vi haft en situation där målsägarens version stått mot ordningsvaktens version, och då hade det aldrig gått att bevisa vad som hänt, säger kammaråklagare Malin Palmgren.

Den åtalade vakten backades nämligen upp av sin kollega.

– Så det var väldigt mycket tur att det fanns en film, det är väldigt tacksamt i min roll att få en helt objektiv bild av vad som ha inträffat.

Ordningsvakten stod åtalad för grov misshandel men tingsrätten ansåg att det endast var visat att brottet var av normalgraden. Straffet blev villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst. Hade fängelse valts skulle han ha fått fyra månader.”

Detta ger upphov till ett antal frågor.

1. Är det rimligt att en individ som under skydd av lag har en sanktionerad rätt att använda våld för att utföra sin tjänst men alltså så grovt missbrukar denna rätt enbart döms för misshandel?

2. Är det inte rimligt att granska denne ordningsvakts tidigare ingripanden utifrån ljuset att han åtminstånde en gång begått brott i samband med ett omhändertagande? Det är mycket osannolikt att detta var första gången det hände.

3. Varför är detta något som det inte talas mer om? Det finns ett antal fall där vanliga människor blivit illa skadade och ibland tom dödade i samband med liknande situationer. De poliser och ordningsvakter som var med vid dessa tillfällen fälls extremt sällan för brott och den som drabbas fälls desto oftare. Hur kan ett samhälle låta detta få fortgå utan att sätta in bättre kontroll organ, ökad kontroll av de sökande eller kanske rent av oannonserade tester av dem i skarpa situationer. Är det en polis eller en ordningsvakt som får många anmälningar på sig så kanske det finns skäl att granska den individen lite mer ingående istället för att rycka på axlarna och hålla vederbörande bakom ryggen.

4. Vad gör man med den ordningsvakt som uppenbarligen begick mened och/eller falsk tillvitelse i samband med anmälning mot ”Per”. Han har inte heller något att göra i kåren.

Samhället och framförallt de rättsliga instanserna måste böra ta detta problem på allvar.

//Mr G