Mr Galahad

Archive for maj, 2013|Monthly archive page

Föräldraalienering äntligen internationellt erkänt

In Världen on 31 maj 2013 at 10:37

Innehållet i APAs (American Psychological Association) DSM-5 är nu officiellt och i denna handbok för psykologer, terapeuter och andra så finns nu föräldraalienering definierat.
Man har undvikit själva namnet ”Parental Alieniation”, förmodligen i ett försök att slippa bli anklagade för att stötta våldtäktsmän och pedofiler. Argument som är tämligen vanliga i debatten mot just föräldraalienering. Att flera domar, både i Sverige och i andra länder och mot både mödrar och fäder, slår fast att de utsatt sina barn för just detta hindrar inte belackarna ifrån att fortsätta hävda att allt bara är ett försök att försöka hjälpa män (för i Imagederas ögon är det bara män) som begår övergrepp mot sina barn att komma undan med det.

Det krävs vare sig någon profesur eller doktorstitel för att se att sådant här pågår över hela landet varje dag. Hur många har inte hört en kvinna eller en man som uttrycker sig nedlåtande om sitt ex medan barnen hör på. Vilket barn mår bra att få höra sin mamma eller pappa beskrivas otroligt negativt av den andra människan i världen som barnet alltid ska kunna lita på? Tänk er då vad som händer när en emotionellt instabil förälder sätts i samma situation och antingen inbillar sig saker eller bestämmer sig för att den andre ska straffas.

Sådant sker som sagt varje dag och några få fall har fått en offentlig upplösning, där det är tydligt vem som är skurken.

Del 2 http://www.youtube.com/watch?v=JB9q9rIvoDg

Del 3 http://www.youtube.com/watch?v=B-NGHDAQ430

Del 4 http://www.youtube.com/watch?v=eyQOZOnoNjU

 

Följande delar av DSM-5 berör föräldraalienering.

    Child psychological abuse is defined as “nonaccidental verbal or symbolic acts by a child’s parent or caregiver that result, or have reasonable potential to result, in significant psychological harm to the child.” In many instances, the behavior of the alienating parent constitutes child psychological abuse.

    Child affected by parental relationship distress should be used “when the focus of clinical attention is the negative effects of parental relationship discord (e.g., high levels of conflict, distress, or disparagement) on a child in the family, including effects on the child’s mental or other physical disorders.“ That is a very good description of how parental alienation comes about.

    Parent-child relational problem now has a discussion in the text of DSM-5. The discussion explains that cognitive difficulties in parent-child relational problem “may include negative attributions of the other’s intentions, hostility toward or scapegoating of the other, and unwarranted feelings of estrangement.” That is a very good description of a child’s view of the alienated parent. Källa: National Parents Organization

Så vad kan vi ta med oss av detta nu då?
Jo vi kan en gång för alla lägga ned den oerhört tröttsamma och korkade diskussionen om huruvuda föräldraalienering existerar eller inte och fokusera våra krafter på att hjälpa barnen som utsätts för detta. Det är inte en anledning till att blunda för alla anklagelser om olika övergrepp i samband med vårdnadstvister utan ytterliggare ett verktyg för att hjälpa utredare och andra att förstå vad som pågår och vad som egentligen är bäst för det aktuella barnet.
Om det utsätts för föräldraalienering så är det inte bäst att barnet lever enbart med den föräldern utan med den som möjliggör ett så normalt umgänge med båda föräldrarna som möjligt. Alla barn behöver nämligen båda sina föräldrar och inget barn mår bra att få höra att den mamma eller pappa som de älskar är dum, elak eller rent av farlig.

De konsekvenser som drabbar barn som tvingas växa upp under sådana förhållanden är oöverskådliga. Vi vet att merparten av de män som idag sitter i våra fängelser påstår att de haft en obefintlig eller bristfällig relation med sin pappa under sin uppväxt.
Vi vet att barn mår bra av att ha både manliga och kvinnliga förebilder och att de första barnet har är föräldrarna.
Givetvis ska inte samhället blunda för brott, i synnerhet inte brott mot barn. Men det gäller även när det är en förälder som umgängessaboterar, kidnappar eller smutskastar den andre föräldern inför eller genom barnet. Samhället, socialtjänsten och rättsväsendet måsteImage ha ett fullständigt objektivt perspektiv och se samt förstå vad som pågår när ett barn utsätts för övergrepp av andra typer än de som det oftast talas om.
I det arbetet är kunskap om föräldraalienering ett viktigt verktyg och inget som vi har råd att ignorera. För barnens skull.

//Mr Galahad

 

Föräldraalienring hos Dr. Phil

In Världen on 18 maj 2013 at 10:00

Den gripande upplösningen på ett års falska anklagelser mot pappan till en liten 4-årig flicka.